TLZ113 Fizik I

5 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ113
Ad Fizik I
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ZEKİ KURT


Dersin Amacı

Mekaniğin temel prensiplerinin öğretilmesi

Dersin İçeriği

Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, lineer momentum ve çarpışma, dönme kinematiği, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, katı cisimlerin dengesi, salınımlar, kütle çekimi.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Üniversiteler İçin Fizik

Notlar

Fen ve Mühendislik için Fizik 1, R.A. Serway, J. C. Beichner, Palme Yayıncılık, Ankara, 2017


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Ölçme, hata ve temel birim kavramlarını tanımlar.
ÖÇ02 Parçacık, yer değiştirme, hız ve ivme kavramlarını açıklar.
ÖÇ03 Sabit ivmeli hareketin temel denklemlerini kavrar.
ÖÇ04 Newton'un hareket yasalarını ve nasıl kullanılacağını kavrar.
ÖÇ05 İş, kinetic enerji, potansiyel enerji ve mekanik enerji kavramlarını anlar.
ÖÇ06 Grup halinde çalışmayı ve önemini kavrar.
ÖÇ07 Dönme hareketleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
ÖÇ08 Temel korunum kanunlarını kavrar.
ÖÇ09 Doğrusal momentum, açısal momentum kavramlarını açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 1
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 3
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Giriş: Fizik ve ölçme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Bir boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap
3 Vektörler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
4 İki boyutta hareket Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
5 Hareket kanunları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
6 Dairesel hareket ve Newton kanunları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
7 İş ve enerji Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
8 Ara Sınav arasınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 Çizgisel Momentum ve Çarpışma Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
11 Katı Cismin Sabit bir Eksen etrafında dönmesi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Katı Cismin Sabit bir Eksen etrafında dönmesi (devam) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 Yuvarlanma hareketi açısal momentum ve Tork Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Yuvarlanma hareketi açısal momentum ve Tork (devam) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
15 Evrensel Çekim Kanunu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 3 3
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 125
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,00
AKTS 5 AKTS