TLZ102 Matematik II

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ102
Ad Matematik II
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. LEYLA BUGAY


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere belirli ve belirsiz integralin uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere Belirsiz ve Belirli İntegral ve uygulamaları, Alan ve Hacim hesapları, Çok katlı integraller anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Temel düzeyde matematik, limit ve türev kurallarını bilmek gerekmektedir.

Kaynaklar

Analiz, Calculus ve Temel matematik kitapları kullanılabilir.

Notlar

İlgili e-kaynaklar kullanılabilir.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Belirsiz İntegrali hesaplayabilir ve uygulamalarını öğrenir.
ÖÇ02 Belirli İntegrali hesaplayabilir ve uygulamalarını öğrenir.
ÖÇ03 Integral yardımıyla alan hesaplayabilir.
ÖÇ04 Integral yardımıyla hacim hesaplayabilir.
ÖÇ05 Öğrenciler çok katlı integralleri hesaplayabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 2
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Belirsiz integrale giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
2 Belirsiz integrallerle ilgili temel teoremler Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
3 Trigonometrik fonksiyonların integralleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
4 Cebirsel fonksiyonların integralleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
5 Belirsiz integralin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
6 Belirsiz integralin uygulamaları devam Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
7 Belirli integrale giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav Problem çözme Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme
9 Belirli integrallerle ilgili temel teoremler Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
10 Özge integraller Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
11 Belirli integral yardımıyla alan hesaplamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
12 Belirli integral yardımıyla hacim hesaplamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
13 Belirli integral yardımıyla yay uzunluğu hesaplamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
14 Çok katlı integraller Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
15 Çok katlı integrallarin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Problem çözme Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Problem çözme Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS