TLZ106 Organik Kimya

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ106
Ad Organik Kimya
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş. Gör. MEHMET BEBEKLİ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı tekstil mühendisliği öğrencilerine organik kimyanın temel kavramları, organik moleküllerin yapıları, özellikleri, sentezleri ve tepkimeleri hakkında bilgi vererek günlük yaşamlarında ve tekstilde organik kimyanın önemini açıklamaktır.

Dersin İçeriği

Kimyasal bağlanma, Alkanlar ve Sikloalkanlar, Alkenler ve Alkinler, Alkoller, Fenoller, Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehitler ve Ketonlar, Karboksilik Asitler ve Türevleri, Aminler

Dersin Ön Koşulu

koşul yok

Kaynaklar

1.Organik Kimya -Çeviri Editörleri Prof.Dr.T. UYAR,Prof.Dr.R.İNAM, Palme yayıncılık 2.Orgnik Kimya-Çeviri Editörü Prof.Dr. C. UYANIK, BKM yayınları 3. Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Çeviri Editörleri ; Prof. Dr. O.ANAÇ, Prof.Dr. E.N.TALINLI, BKM yayınları

Notlar

1.Organik Kimya -Çeviri Editörleri Prof.Dr.T. UYAR,Prof.Dr.R.İNAM, Palme yayıncılık 2.Orgnik Kimya-Çeviri Editörü Prof.Dr. C. UYANIK, BKM yayınları 3. Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Çeviri Editörleri ; Prof. Dr. O.ANAÇ, Prof.Dr. E.N.TALINLI, BKM yayınları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Organik molekül sınıflarını tanır ve adlandırır.
ÖÇ02 Organik bağ türleri ile bağ enerjileri, bağ uzunlukları ve molekül geometrilerini ilişkilendirebilir.
ÖÇ03 Organik formülleri farklı şekillerde yazabilir.
ÖÇ04 Alkinler hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ05 Stereo kimyanın öğrenilmesi
ÖÇ06 Alkil halajenürlerin öğrenilmesi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kimyasal bağlanma Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Alkanlar ve Sikloalkanlar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Alkenler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Alkinler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Stereokimya Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Alkil Halojenürler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Nükleofilik Yer Değiştirme Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Alkoller Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Fenoller Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Eterler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Aromatik Bileşikler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Aldehitler ve Ketonlar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Karboksilik Asitler ve Türevleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Aminlerin Sentezi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS