TLZ108 Bilgisayar Destekli Teknik Resim

3 AKTS - 1-2 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ108
Ad Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 1-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

Klasik teknik resim kurallarının öğretilmesi. AutoCAD (Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programı) yardımıyla temel komutların verilmesi. Makine parçalarının görünüşlerinin çıkarılması ve perspektif kavramının zihinde oluşturulabilmesi ve bilgisayar uygulamaları.

Dersin İçeriği

Teknik Resimle İlgili Temel Kavramlar. Basit Geometrik Çizimler (Doğru, Daire, Çokgen gibi). Parçaların Üç Görünüşleri. Çizilen Görünüşlerin Ölçülendirilmesi. Parçaların Üç Boyutlu Görünüşü (Perspektifi). Katı Model Oluşturma. AutoCAD Komutlarıyla Konuların Bilgisayar Uygulamaları.

Dersin Ön Koşulu

YOK

Kaynaklar

Doba Kadem F., Bilgisayar Destekli Teknik Resim Notları, 2021, Adana

Notlar

Çeşitli teknik resim kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilgisayarda doğru, daire ve çokken gibi geometrik şekilleri oluşturur
ÖÇ02 Teknik resim kurallarına göre parçaların görünüşlerini tasarlar
ÖÇ03 Ölçülendirme komutlarıyla çizilen görünüşleri ifade eder
ÖÇ04 Üç görünüşten iki görünüşe çizim hazırlar
ÖÇ05 İki görünüşten üç görünüşe çizim hazırlar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Teknik resime giriş, teknik resimde temel ilkeler, çizgiler ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Geometrik çizim kuralları (manuel olarak araç-gereçlerle çizim ) ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Basit geometrik şekiller (manuel olarak araç-gereçlerle çizim) ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Teknik resim parçalarının çizim uygulamaları (manuel olarak araç-gereçlerle çizim ) ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 CAD yazılım menu tanıtımı ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Çizim (Line, polyline, circle, ellipse, donut, ..) komutları ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Düzenleme (modify) işlemleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ölçülendirme ve uygulamalar ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 İki boyutlu çizim ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
11 İki boyutlu çizim, görünüş çıkarma ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
12 Üç boyutlu (perspektif) görünüşler ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
13 Üç boyutlu (perspektif) görünüşler, izometrik çizimler ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
14 Üç boyutlu izometrik çizimler ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
15 Genel konu tekrarı ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS