TLZ110 Malzeme Bilgisi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ110
Ad Malzeme Bilgisi
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL CEYHUN SABIR


Dersin Amacı

Tekstil mühendisliği öğrencilerime temel malzeme bilgisi vermek, malzemelerin yapısal, mekanik ve fiziksel özelliklerinin öğretilmesi. Bir mühendisin malzeme seçiminde temel bilgiere sahip olmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Malzeme bilgisine giriş. Malzemelerin mekanik özellikleri. Tahribatsız malzeme muayeneleri. Atomik bağlar., Metalik malzemeler ve yapısal özellikleri. Alaşımlar. Faz diyagramları ve ısıl işlemler. Polimer malzemeler ve yapısal özellikleri. Termoplastik, termoset ve elastomerler. Seramik malzemeler ve yapısal özellikleri. Kompozit malzemelere giriş. Malzemelerin fiziksel özellikleri.

Dersin Ön Koşulu

Bulunmamaktadır

Kaynaklar

Öğretim Üyesinin ders notları

Notlar

1-R.L.Timings, Malzeme teknolojisi, seviye 3, Longman London, 2-K. Onaran, Malzeme Bilimi, BilimTeknik yayınevi 3-H. Uzun, F. Fındık, S. Salman, Melzeme Biliminin Temelleri, değişim yayınevi 4-D.R. Askeland, Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, cilt 2, Nobel yayın dağıtım 5-A.Ç.Can, Tasarımcı Mühendisliker için Malzeme Bilgisi, Birsen Yayınevi


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mühendislik malzemelerini tanır ve ayırt edebilir
ÖÇ02 Malzemelerin yapısal özelliklerini öğrenir ve mühendislikte kullanabilir
ÖÇ03 Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri bilir.
ÖÇ04 Kompozit malzemeyi bilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 3
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Malzeme bilgisine giriş Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Malzemlerde atomik bağ ve malzeme bilimi için önemi Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Malzemelerin mekanik özellikleri: Çekme, Basma, Süneklik Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Malzemelerin mekanik özellikleri: Sertlik ve Darbe dayanımları. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Malzemelerin mekanik özellikleri: Yorulma dayanımı. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Tahribatsız malzeme muayeneleri: Gözle, girici sıvı ile, ses ile malzeme testi Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Tahribatsız malzeme muayeneleri:Eddy akımı ile, manyetik, radyasyonla muayene Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Öğretim elemanının ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Metalik malzemeler ve yapısal özellikleri. Alaşımlar. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Faz diyagramları ve ısıl işlemler. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Polimer malzemeler ve yapısal özellikleri. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Termoplastik, termoset ve elastomerler. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Seramik malzemeler ve yapısal özellikleri. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Kompozit malzemelere giriş. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Mühendislik malzemelerinin fiziksel özellikleri. Öğretim elemanının ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemanının ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemanının ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS