TLZ112 Tekstil Lifleri

4 AKTS - 3-1 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ112
Ad Tekstil Lifleri
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. ABDURRAHMAN TELLİ


Dersin Amacı

Liflerin sınıflandırılmasının ve tekstil liflerinin özelliklerinin diğer tekstil işlemleri esnasındaki davranış biçimlerine etkisini öğretmektir. Yapay liflerin tanınması, üretim aşamalarının öğrenilmesi, özellik ve kullanım alanlarının tanınması

Dersin İçeriği

Tekstil liflerinin sınıflandırılması.Liflerin moleküler yapılarının incelenmesi. Bitkisel lifler. Selüloz. Pamuk liflerinin fiziksel ve kimyasal yapıları. Çırçırlama ve standardizasyon.Keten, jüte. Hayvansal lifler, protein. Yapay Liflerin sınıflandırılması, Üretim aşamaları, En çok kullanılan Yapay Liflerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Dersin Ön Koşulu

Ders için ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

İnci, Başer (2002), Elyaf Bilgisi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul. Necdet, Seventekin (2003), Kimyasal Lifler, Ege Üniversitesi Tekstil ve Araştırma Merkezi Yayını, İzmir. Hatice Banu, Gürcüm (2013), Tekstil Malzeme Bilgisi, Kerasus Yayınları, İzmir.

Notlar

Elvan Özkavruk Adanır (2015), Tekstil Lifleri Özellikleri ve Kullanım Alanları, Mungan Kavram Yayınları, İzmir. Mürüvvet, Mangut; Nevin, Karahan; (2016), Doğal Lifler, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. Nevin, Karahan; Mürüvvet, Mangut (2017), Yapay Lifler, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Liflerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ02 Lif özelliklerini tanır ve son ürüne etkisini öğrenir.
ÖÇ03 Tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan doğal liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenir.
ÖÇ04 Elyaf özelliklerini belirten temel terimleri kavrar (elyaf inceliği, elyaf uzunluğu, elyaf mukavemeti, mikroskop altında görünüm, vb. )
ÖÇ05 Yapay liflerin türlerini, yapı ve özelliklerini, elde ediliş şekillerini ve kullanım yerlerini öğrenir.
ÖÇ06 İstenen ürün özelliklerine göre uygun lifleri seçebilme becerisini kazanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tekstil liflerinin tanımı ve sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Dünya lif üretim ve tüketimleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Tekstil liflerinin özelliklerinin tanımlanması, doğal ve sentetik liflerin karşılaştırılması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Bitkisel lifler (tohum, gövde, yaprak ve meyve lifleri) Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Hayvansal lifler (deri ve salgı lifleri) Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Madensel lifler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Diğer bitkisel liflerin (kenevir, Manila keneviri, jüt, rami, kapok, Hindistan cevizi) genel özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yapay (kimyasal) liflerin sınıflandırılması,suni ve sentetik lifler,genel terimler ve tanımlar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Polimerizasyon türleri, lif çekiminin prensibi, lif çekim yöntemleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Ekstrüderler, düzeler, görevleri, özellikleri, diğer lif çekim elemanları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Rejenere selülozik liflerin tarihçesi, viskoz lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Asetat lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, kullanım alanları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Diğer suni lifler, modal, tencel, lyocel lifleri, üretim yöntemleri, özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Poliamid, Poliakrilonitril, Polipropilen, Poliüretan, Karbon lifleri ve kullanım alanları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS