TLZ114 Fizik II

5 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ114
Ad Fizik II
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ZEKİ KURT


Dersin Amacı

Elektrik ve Manyetizma kuramlarını incelemek.

Dersin İçeriği

Elektrik Yükü, Elektrik Alanı, Gauss yasası, Elektrik potansiyel, Kondansatör ve Dielektrik, Madde içinde elektrik akımı, Doğru akım devreleri, Manyetik alanın etkileri, Manyetik alan, Faraday yasası, Madde ve mıknatıslık, Indüktans ve devre osilasyonları

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Üniversiteler için Fizik

Notlar

Fen ve Mühendislik için Fizik 1, R.A. Serway, J. C. Beichner, Palme Yayıncılık, Ankara, 2017


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Atomun temel yapısını, yapı taşlarını, yük kavramını açıklar.
ÖÇ02 Coulomb yasasını kavrar, belirli yük dağılımlarına nasıl uygulanacağını kavrar.
ÖÇ03 Elektrik alan kavramını anlar, bir yük grubunun oluşturduğu alanı hesaplamay kavrar.
ÖÇ04 Elektrik akısı kavramını, Gauss yasasını kavrar.
ÖÇ05 Elektrik alan içindeki yüklü bir parçacığın hareketini analiz eder.
ÖÇ06 İş ve potansiyel ve potansiyel enerji kavramlarını kullanır.
ÖÇ07 Bir yük grubunun oluşturduğu potansiyeli hesaplamayı yapar.
ÖÇ08 Sığa ve Dieletrik nedir kavrar, belirli geometric yapıların sığasını hesaplamay anlar.
ÖÇ09 Akım ve direnç kavramlarını kavrar.
ÖÇ10 Doğru akım devrelerini açıklar.
ÖÇ11 Manyetik alanlar, manyetik alan içindeki yüklü bir parçacığın hareketini açıklar.
ÖÇ12 Manyetik alan kaynaklarını kavrar, bir akım telinin oluşturduğu manyetik alanı hesaplamayı ve Ampere yasasını anlar.
ÖÇ13 Faraday yasasını kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Elektrik Yükü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım
2 Elektrik Alanı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
3 Gauss yasası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 Elektrik potansiyel Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
5 Kondansatör ve Dielektrik Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 Akım ve Direnç Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Madde içinde elektrik akımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Doğru akım devreleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 Manyetik alanın etkileri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap
11 Manyetik alan Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
12 Faraday yasası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 Madde ve mıknatıslık Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Faraday İndüksiyonYasası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
15 Indüktans ve devre osilasyonları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 3 3
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 125
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,00
AKTS 5 AKTS