TLZ205 Statik

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ205
Ad Statik
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. ABDURRAHMAN TELLİ


Dersin Amacı

Mühendislik öğrenimi yapan öğrencinin, herhangi bir problemi basit bir biçimde çözümleme ve iyi kavranmış birkaç temel ilkeyi problemin çözümüne uygulayabilme yeteneğini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar. Maddesel Noktaların Statiği; Düzlem Kuvvetler Sistemi, Uzay Kuvvetler Sistemi. Rijit Cisimler ve Eşdeğer Kuvvet Sistemleri. Rijit Cisimlerin Dengesi. Yayılı Kuvvetlerin Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi. ; Kafes Sistemleri, Çerçeveler ve Makineler. Sürtünme. Yayılı Kuvvetlerin Atalet Momentleri; Alanların ve Kütlelerin Atalet Momentleri. Virtüel İş Metodu.

Dersin Ön Koşulu

Ders için ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Mühendisler için Vektör Mekaniği : Statik/ Ferdinand P.Beer,E.Russel Johnston,Jr.;çev.Fikret Keskinel,Tekin Özbek. İstanbul : Birsen Yayınevi, 2001. 382 s.

Notlar

Omurtag, M. H. (2007). Mühendisler için mekanik: statik. Birsen Yayınevi.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Teknik eğitime yönelmiş öğrenciler için, mühendislik kavramıyla ilgili temel bilgileri öğrenir
ÖÇ02 Günlük hayatta gözlemlenen pek çok fiziksel olaya mühendislik bakış açısıyla yaklaşabilir
ÖÇ03 Vektörel işlemleri bilir
ÖÇ04 Temel mekanik bilgisine sahip olur
ÖÇ05 Mekanik düşünme yeteneğine sahip olur
ÖÇ06 İleri mekaniğe hazırlık yapar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 1
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 1
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mekaniğin tanımı, rijit cisim statiği, birimler, statiğin ilkeleri, vektörlerle ilgili işlemler Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Kuvvet, bir noktada kesişen iki kuvvetin bileşkesi, bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması, Bir noktada kesişen kuvvetler sisteminde bileşke Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Düzlemde parçacığın dengesi, serbest cisim diyagramı, bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, bir kuvvet çiftinin momenti, eşdeğer kuvvet çiftleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Bir kuvvetin etki çizgisi dışında bir noktaya taşınması, düzlem kuvvetlerin dengesi, kuvvetler sisteminin tek bir kuvvete indirgenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Ağırlık merkezi, düzlem alan ve eğrilerin ağırlık merkezi, pappus-guldinus teoremleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Rijit cisimde denge, düzlem kuvvetlerde denge hali, düzlemde serbestlik derecesi, bağ çeşitleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Düzlem taşıyıcı sistemler, düzlem taşıyıcı sistemlerde yükleme durumları, düzlem taşıyıcı sistemlerin mesnetlenmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Çok parçalı taşıyıcı sistemler, kafes sistemler, kafes sistemler için çözüm yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Sürtünme, sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısı, sürtünme açısı Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Rijit cismin uzayda dengesi, bir uzay kuvetin bileşenleri, bir noktada kesişen uzay kuvvetlerde bileşke Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Bir eksene göre statik moment, kuvvetler sistemini bir noktaya indirgeme, uzayda bağlar Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Yayılı kuvvetler, kaldırma kuvveti Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Atalet momentleri, atalet yarıçapı, asal atalet momentleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Bir kuvvetin ve bir momentin işi, virtüel iş ilkesi, potansiyel enerji Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS