TLZ209 Tekstil Kimyası

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ209
Ad Tekstil Kimyası
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş. Gör. MEHMET BEBEKLİ


Dersin Amacı

Tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasal lifleri tanıtmak, sınıflandırılmasını yapmak, elde ediliş yöntemlerini, kullanımla ilgili temel özelliklerini, kullanım alanlarını görsel örneklerle öğretmek, üretim ve tasarım aşamasında ürün özellikleri ile malzeme seçimi arasında ilişki kurulabilmesini sağlamak.

Dersin İçeriği

Kimyasal liflerinin temel yapısal özelliklerini tanımlayabilmesi. Kumaşın/lifin tutumundan, görünümünden ve yanma davranışından içeriğini anlayabilmesi/tahmin edebilmesi. Tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasal lifleri kaynaklarına göre sınıflandırabilmesi.

Dersin Ön Koşulu

koşul yok

Kaynaklar

[1] TARAKÇIOĞLU, I.,“Tekstil Terbiyesi ve Makineları”, Cilt-1 , E.Ü. Yayınları,Bornova/İZMİR,1986 [2] TARAKÇIOĞLU, I., “Tekstil Terbiyesi ve Makineları”,Cilt-2,E.Ü. Yayınları,Bornova/İZMİR,1986 [3] TARAKÇIOĞLU, I.,“Tekstil Terbiyesi ve Makineları”,Cilt-3, E.Ü. Yayınları,Bornova/İZMİR,1986 [4] SEVENTEKİN, N.,”Tekstil Kimyası”, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon AraştırmaUygulama Merkezi Yayınları, Bornova\İZMİR,2004 [5] BEBEKLİ, M., “Tekstil Kimyası Ders Notları”, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, ADANA,2003 [6] SARIGÜL, Ö.,“Sentetik Esaslı liflerin Boyanması ve Boyamayı Etkileyen Faktörlerin Araştırılması “,Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2005 [7] SEVENTEKİN, N.,”Kimyasal Liflerin Üretimi ”, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-UygulamaMerkezi Yayınları, Bornova\İZMİR,1998 [8] YAKARTEPE, M., YAKARTEPE, Z., “T.K.A.M. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi”, Cilt-3, İSTANBUL, 1998 [9] Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayfa136, E.Ü., Tekstil Müh. Bölümü, 3/2003 [10] İSTİK, H.,Yüksek Performanslı Lifler, Üretimleri ve Kullanım Alanları, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Bitirme Ödevi, ADANA, 2004 [11] KUT, D., GÜNEŞOĞLU, C., “Nanoteknoloji ve Tekstil Sektöründeki Uygulamaları”Tekstil Teknik Dergisi,Sayfa 224, Şubat,2005 [12] ÇAY, H., “Karbon Liflerinin Özellikleri ve Uygulamaları”,Uludağ Üniversitesi Tekstil Müh. Bölümü,Bitirme Ödev,BURSA,2002 [13] GÖK, T., “Aramid Lifleri”, Tekstil Teknik Dergisi,Sayfa 28,Haziran,1995 [14] Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayfa76, E.Ü., Tekstil Müh. Bölümü, 3/2003

Notlar

[1] TARAKÇIOĞLU, I.,“Tekstil Terbiyesi ve Makineları”, Cilt-1 , E.Ü. Yayınları,Bornova/İZMİR,1986 [2] TARAKÇIOĞLU, I., “Tekstil Terbiyesi ve Makineları”,Cilt-2,E.Ü. Yayınları,Bornova/İZMİR,1986 [3] TARAKÇIOĞLU, I.,“Tekstil Terbiyesi ve Makineları”,Cilt-3, E.Ü. Yayınları,Bornova/İZMİR,1986 [4] SEVENTEKİN, N.,”Tekstil Kimyası”, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon AraştırmaUygulama Merkezi Yayınları, Bornova\İZMİR,2004 [5] BEBEKLİ, M., “Tekstil Kimyası Ders Notları”, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, ADANA,2003 [6] SARIGÜL, Ö.,“Sentetik Esaslı liflerin Boyanması ve Boyamayı Etkileyen Faktörlerin Araştırılması “,Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2005 [7] SEVENTEKİN, N.,”Kimyasal Liflerin Üretimi ”, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-UygulamaMerkezi Yayınları, Bornova\İZMİR,1998 [8] YAKARTEPE, M., YAKARTEPE, Z., “T.K.A.M. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi”, Cilt-3, İSTANBUL, 1998 [9] Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayfa136, E.Ü., Tekstil Müh. Bölümü, 3/2003 [10] İSTİK, H.,Yüksek Performanslı Lifler, Üretimleri ve Kullanım Alanları, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Bitirme Ödevi, ADANA, 2004 [11] KUT, D., GÜNEŞOĞLU, C., “Nanoteknoloji ve Tekstil Sektöründeki Uygulamaları”Tekstil Teknik Dergisi,Sayfa 224, Şubat,2005 [12] ÇAY, H., “Karbon Liflerinin Özellikleri ve Uygulamaları”,Uludağ Üniversitesi Tekstil Müh. Bölümü,Bitirme Ödev,BURSA,2002 [13] GÖK, T., “Aramid Lifleri”, Tekstil Teknik Dergisi,Sayfa 28,Haziran,1995 [14] Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,Sayfa76, E.Ü., Tekstil Müh. Bölümü, 3/2003


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil liflerini tanımak
ÖÇ02 Tekstil lfileri ile Kimyasal maddelerin etkileşimleri hakında bilgi sahibi olmak
ÖÇ03 Tekstil liflerininin kimyasal özellikleri hakında bilgi sahibi olma
ÖÇ04 Tekstil liflerinin Fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ05 Tekstil liflerinin kimyasal yapılarının asitlerle, bazlarla ve tuzlarla etkileşimi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 1
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kimyasal lif çeşitleri ve hammaddeleri, lif çekim yöntemler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Sentetik liflerin incelenmesi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Sentetik lifler ve elde edilme yöntemleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Poliester lifleri, özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Poliester lifleri, özellikleri ve Kimyasal etkileşimleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Poliamid lifleri, özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Poliamid lifleri, özellikleri ve Kimyasal etkileşimleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Poliakrilnitril lifleri, özellikleri ve kimyasal etkileşimleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Poliüretan/Elastan, polietilen, polipropilen, lifleri, özellikleri ve kimyasal etkileşimleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Cam ve metal lifleri, özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Cam ve metal lifleri, özellikleri ve kimyasal etkileşimleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 NaNo lifler ve özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Nano lifler ve kimyasal etkileşimleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Ekolojik lifler ve kimyasal etkileşimleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS