TLZ211 İplik teknolojisi I

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ211
Ad İplik teknolojisi I
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. PINAR DURU BAYKAL


Dersin Amacı

İplik eğirmenin temel prensiplerini vermek, iplikçilikte önemli olan lif özellikleri ve iplik türleri hakkında temel bilgileri kazandırmak, iplik eğirmede çekim, dublaj, büküm, numara ve üretim hesaplarını öğretmek.

Dersin İçeriği

Giriş ve Tanımlar. Elyaf-İplik Etkileşimi, İplik Türleri, İplik Numaralandırma Sistemleri. İplik Parametreleri; İplik İnceliği, İplik Yoğunluğu, İplik Kesitindeki Lif Sayısı. Teknolojik Bağıntılar; Çekim Bağıntısı, Katlama Bağıntısı, Katlama ve Çekimin Birlikte Uygulanması, Büküm ve Büküm Bağıntısı, Çözümlü Problemler. Üretim Hesapları. İplik Yapı ve Özellikleri

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

1-UYGUN NERGİS, B., İplik Teknolojisine Giriş, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 2008, İstanbul.  2-DEMİR, A., GÜNAY, M., 1999. Tekstil Teknolojisi. Şan Ofset, İstanbul, 368 s. 3-EBERLE, H., HERMELING, H., HORNBERGER, M., MENZER, D., RING, W., Clothing Technology from fiber to fashion. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer Gmbh & Co., 1996. 4-Ders Notları ve ilgili makaleler

Notlar

Ders notları ve referans kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İplik eğirmenin temel prensiplerini (çekim, dublaj, büküm) öğrenir.
ÖÇ02 Kaliteli iplik üretimi için gerekli parametreleri öğrenir ve iplik kalitesi hakkında bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi kazanır.
ÖÇ03 İplik türleri, özellikleri ve kullanım yerleri hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ04 İplik eğirmenin temel hesaplamalarını öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İplik eğirmenin tarihçesi,ipliklerin sınıflandırılması,iplik türleri hakkında bilgiler Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
2 İplikçilikte önemli olan lif özellikleri, iplik eğirmedeki etkileri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 İplik numaralandırma sitemleri,numara dönüşümleri,katlı ipliklerde numara hesabı,konu ile ilgili örnek problemler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 İplik üretim kademeleri; açma, temizleme, karıştırma, çekim, dublaj, büküm prensipleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
5 Çekim işlemi ve teorisi, çekim bağıntısı, çekim hesabı ile ilgili örnek uygulamalar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
6 Dublaj (katlama) bağıntısı, dublaj ile çekimin birlikte uygulanması, örnek problemler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
7 Cerde karışım, karışım sonrası numara, çekim ve karışım oranı hesapları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Büküm işlemi ve teorisi, büküm bağıntısı, büküm hesabı ile ilgili örnek uygulamalar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
10 Fitil işlemi ve büküm Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
11 İplik makinaları ve büküm Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
12 İplik makinalarında üretim hesabı, örnek uygulamalar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 İplik düzgünsüzlüğü, tanımı, düzgünsüzlüğü oluşturan nedenler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Limit düzgünsüzlüğü, düzgünsüzlük indeksi, katlama ile düszgünsüzlük arasındaki ilişki Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS