TLZ213 Dokuma Hazırlık Teknolojisi

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ213
Ad Dokuma Hazırlık Teknolojisi
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. PINAR DURU BAYKAL


Dersin Amacı

Dokuma öncesi atkı ve çözgü ipliklerini uygun şekilde hazırlama teknikleri hakkında temel bilgileri kazandırmak ve gerekli hesaplamaları öğretmektir.

Dersin İçeriği

Dokuma Hazırlık İşlemleri ile ilgili Genel Kavramlar ve Tanımlar. Dokuma Hazırlık İşlem Çeşitleri. Bobinleme İşlemi ve Makineleri. Sarım Şekilleri. Katlama. Büküm. Çözgü Hazırlama İşlemi ve Makinaları. Seri ve Konik Çözgü Hazırlama. Haşıllama Teknolojisi ve Makinaları. Haşıl Türleri ve Özellikleri. Tahar. Atkı ipliğinin Hazırlanması

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

1-ŞENOL, F., Dokuma Hazırlık Esasları, Ege Üniversitesi  2-ADANUR, S., Handbook of Weaving, Technomic Publishing Company Inc., 2001, USA. 3-KALLİ, F., Dokuma Teknolojisi-I, Mapsan, 1986.  4.EREN, R., Dokuma Hazırlık Teknolojisi, MKM Yayıncılık, 2009, Bursa. 5-Dokuma İhzarın Dokuma ve Kumaş Kalitesine Etkileri, SAGEM yayın no:115,1990,Bursa 6-Ders notları ve ilgili makaleler

Notlar

Ders notları ve referans kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Dokuma verimliliği ve kumaş kalitesi için yapılması gerekli olan dokuma hazırlık işlemleri hakkında temel bilgileri öğrenir.
ÖÇ02 Dokuma öncesi gerekli hesaplamaları yaparak, hazırlık işlemlerini planlama becerisi kazanır.
ÖÇ03 Dokumadaki hataların hangilerinin dokuma hazırlık işlemlerinden kaynaklandığını tespit edebilme yeteneği kazanır.
ÖÇ04 Dokuma hazırlık makinalarının çalışma prensiplerini öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dokuma hakkında genel bilgiler,dokuma hazırlık işlemlerinin sınıflandırılması ve genel bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
2 Bobinleme işleminin amacı,bobinleme makinalarının sınıflandırılması ve makinaların çalışma prensiplerinin tanıtılması Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
3 Bobinleme makinalarında yer alan ünitelerin tanıtılması,görevleri ve çalışmaprensipleri hakkında bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
4 Bobin türleri hakkında genel bilgiler, bobin seçimi, bobin sarım türlerinin sınıflandırılması,bobinleme makinasında üretim hesabı Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
5 Katlama-büküm prosesleri ve makinaları, bobin boyama hakkında genel bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
6 Çözgü hazırlama işleminin tanımı,amacı ve türleri;düz çözgü hazırlama tekniği vemakinaları,düz çözgü hazırlama ile ilgili hesaplamalar,örnek problemle Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
7 Konik çözgü hazırlama tekniği ve makinaları,konik çözgü hazırlama ile ilgili hesaplamalar,örnek problemler Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
8 Ara Sınav Ders Notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Haşıllamanın tanımı, amacı, haşıl makinasının bölümleri, çalışma prensibi Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Haşıl maddelerinin sınıflandırılması,özellikleri ve kullanım yerleri,haşıl yardımcı maddeleri ve haşıl çözeltileri hakkında genel bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
11 Haşıllamada kullanılan terimler, tanımları Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
12 Tahar işleminin tanımı, amacı, tahar raporlarının çıkartılması Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
13 Tahar işleminin tekniği, el taharı ve makina taharı Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
14 Düğümleme işlemi, atkı aktarma işlemi Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
15 Bölüm dokuma ve desen laboratuvarlarının gezilmesi Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Gösteri, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS