TLS203 İmalat Teknolojisi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 3. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS203
Ad İmalat Teknolojisi
Yarıyıl 3. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. ABDURRAHMAN TELLİ


Dersin Amacı

Dersin amacı, Tekstil Mühendisliği öğrencileri malzeme işleme ve şekillendirme teknolojilerini tanımaları ve imalat teknikleri konusunda bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği

İmalat teknolojisine giriş, imalat yöntemleri, kaynak teknolojisi, talaşlı imalat teknolojisi, döküm tekniği, plastik işleme tekniği, toz metalürjisi, diğer imalat yöntemleri

Dersin Ön Koşulu

Ders için ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Modern imalatın prensipleri, Principles of modern manufacturing. Mikell P. Groover çeviri editörleri, Mustafa Yurdakul, Yusuf Tansel İç. Ankara : Nobel Akademik, 2015. ISBN 978-605320054-3

Notlar

Gavas, M., Yaşar, M., Aydın, M., & Altunpak, Y. (2015). Üretim yöntemleri ve imalat teknolojileri. Baskı, Seçkin Yayınevi, İstanbul.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil Mühendisliği öğrencileri malzeme işleme konusunda genel bilgilere sahip olur.
ÖÇ02 Öğrenciler, imalat usullerinin çeşitlerini öğrenir.
ÖÇ03 Öğrenciler, malzeme şekillendirme ve üretmede farklı imalat tekniklerinden hangisini kullanması gerektiği konusunda bilgilenir.
ÖÇ04 Ekonomik imalat tekniğine karar veremde fikir sahibi olur.
ÖÇ05 Öğrenci malzemeye uygun olan ve olmayan imalat tekniğini ayırd edebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İmalat teknolojisine giriş Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 İmal usulleri teknolojileri, üretim ve imalat kavramları Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Birleştirme yöntemleri, sınıflandırma, perçinleme-yapıştırma ve lehimleme, esaslar ve uygulama alanları Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Malzemelerin kaynak ile birleştirilmesi, sınıflandırma Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Kaynak yolu ile birleştirme, MIG/MAG, TIG, gaz kaynağı vb. Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Döküm yönteminin esası Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Model oluşturma ve kalıplama yöntemleri Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav 7. hafta sonuna kadarki notlardan Yazılı, Ödev, Sözlü sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
9 Döküm yöntemleri ve ergitme ocakları Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Talaşsız şekillendirmenin esasları Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Talaşsız şekil verme yöntemleri Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Talaşlı şekillendirmeye giriş, tanımlar Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 pLASTİK MALZEMELERİN ŞEKİLLENDİRİLEMESİ Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Toz metalurjisi ve toz oluşturma yöntemleri Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Diğer imalat yöntemleri Öğretim elemanına ait ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları 14. hafta sonuna kadar verilen tüm ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları 14. hafta sonuna kadar verilen tüm ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS