TLZ204 Sayısal Yöntemler

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ204
Ad Sayısal Yöntemler
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ ERBİL


Dersin Amacı

Mühendislik öğrenimi yapan öğrencinin, herhangi bir problemi basit bir biçimde çözümleme ve iyi kavranmış birkaç temel ilkeyi problemin çözümüne uygulayabilme yeteneğini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar. Maddesel Noktaların Statiği; Düzlem Kuvvetler Sistemi, Uzay Kuvvetler Sistemi. Rijit Cisimler ve Eşdeğer Kuvvet Sistemleri. Rijit Cisimlerin Dengesi. Yayılı Kuvvetlerin Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi. ; Kafes Sistemleri, Çerçeveler ve Makineler. Sürtünme. Yayılı Kuvvetlerin Atalet Momentleri; Alanların ve Kütlelerin Atalet Momentleri. Virtüel İş Metodu.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Ders Notları

Notlar

Sayısal Analiz Zekeriya Girgin


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil mühendisliği bölümü öğrencileri sayısal metodları öğrenir
ÖÇ02 Öğrenciler mühendislik problemlerinin türünü öğrenir
ÖÇ03 Öğrenciler çözümü zor olan tekstil mühendisliği problemlerini sayısal yöntemlerle yaklaşık olarak çözebilir.
ÖÇ04 Öğrenciler sayısal yöntemlerin çözümünü için bilgisayar programı kullanabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders içeriği hakkında bilgi verme, Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Nümerik Analize Giriş. Matris ve Determinantlar. Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Lineer Cebirsel Denklem Takımları Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Lineer Cebirsel Denklem Takımlarının Nümerik Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Lineer Olmayan Denklemlerinin Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 LİNEER OLMAYAN BiR DENKLEMİN KÖKLERİ Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 İnterpolasyon ve sayısal problemlerin yaklaşık Çözümü Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notu ve Kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Lagrange Metodu. Newton Metodu Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Sonlu Farklar Metodu Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Nümerik Türev ve Nümerik İntegrasyon. Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Diferansiyel Denklemlerinin Nümerik Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Eğri Uydurma Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Genel konu tekrarı Ders notu ve Kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve Kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve Kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS