TLZ206 Dinamik

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ206
Ad Dinamik
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. ABDURRAHMAN TELLİ


Dersin Amacı

Mühendislik öğrenimi yapan öğrencinin, herhangi bir problemi basit bir biçimde çözümleme ve iyi kavranmış birkaç temel ilkeyi problemin çözümüne uygulayabilme yeteneğini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar. Maddesel Noktaların Statiği; Düzlem Kuvvetler Sistemi, Uzay Kuvvetler Sistemi. Rijit Cisimler ve Eşdeğer Kuvvet Sistemleri. Rijit Cisimlerin Dengesi. Yayılı Kuvvetlerin Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi. ; Kafes Sistemleri, Çerçeveler ve Makineler. Sürtünme. Yayılı Kuvvetlerin Atalet Momentleri; Alanların ve Kütlelerin Atalet Momentleri. Virtüel İş Metodu.

Dersin Ön Koşulu

Ders için ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Mühendisler için vektör mekaniği / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston ; çev. Gizem Tercüme. İstanbul : Beta, 2004.

Notlar

Pala, Yaşar. Mühendislik mekaniği: Dinamik: Matlab Destekli. Nobel Yayın, 2014. ISBN: 978-605-133-249-9


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mekaniğin dinamik ile ilgili temel kavramlarının tekniğe uygulanışını öğrenebilme ve ilgili meslek derslerine hazır hale gelme
ÖÇ02 Tekstil endüstrisindeki teknik problemlerin çözümünde fizik bilimini kullanma becerisi edinme.
ÖÇ03 Maddesel noktaların doğrusal hareketini kavrayabilme
ÖÇ04 Maddesel noktaların eğrisel hareketini kavrayabilme
ÖÇ05 Maddesel noktaların kinetiğinde iş ve enerjiyi kavrayabilme
ÖÇ06 Maddesel noktaların kinetiğinde impuls ve momentumu kavrayabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 2
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 1
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dinamiğe giriş, maddesel noktaların doğrusal hareketi, yer, hız, ivme, maddesel noktanın hareketinin belirtilmesi Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Düzgün doğrusal hareket, düzgün değişen doğrusal hareket, çok sayıda maddesel noktanın hareketi, bağıl hareket Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Maddesel noktaların eğrisel hareketi, yer vektörü, hız ve ivme, hız ve ivmenin dik bileşenleri, teğetsel ve normal bileşenler Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Maddesel noktaların kinetiği, kuvvet, kütle, ivme, Newtonun ikinci hareket kanunu, birim sistemleri Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Hareket denklemleri, dinamik denge, dalambert ilkesi Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 İş ve enerji, bir kuvvetin işi, maddesel noktanın kinetik enerjisi, iş ve enerji ilkesi Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 İş ve enerji ilkesinin uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu,güç ve verim Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders Notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İmpuls ve momentum, doğrusal impuls-momentum ilkesi, doğrusal momentumun korunumu Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Açısal impuls-momentum ilkesi, açısal momentumun korunumu Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Çarpışma, doğru merkezsel çarpışma, eğik merkezsel çarpışma Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Rijit cisimlerin kinematiği, ötelenme, sabit bir eksen etrafında dönme, genel düzlemsel hareket Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Düzlemsel harekette mutlak ve bağıl hız, ani dönme merkezi, mutlak ve bağıl ivme Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Rijit cisimlerin kinetiği, iş ve enerji ilkesi, kinetik enerji, güç, rijit bir cisim için impuls ve momentum ilkesi, açısal impuls-momentum ilkesi Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Konu tekrarı Ders Notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS