TLZ208 Makine Elemanları

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ208
Ad Makine Elemanları
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BELKIS ZERVENT ÜNAL


Dersin Amacı

Makine Elemanları, makineleri oluşturan elemanların hesaplama ve şekillendirme prensiplerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu derste tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilme hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Makine Tanımı. Makine Elemanlarının Sınıflandırılması. Kısa Malzeme Bilgisi. Kısa Mukavemet Bilgisi. Bağlama Elemanları; Kamalar. Civata-Somun Bağlantıları, Pim, Perno Bağlantıları, Sıkı Geçme ve Konik Geçmeler, Perçin, Lehim, Kaynak ve Yapıştırmalar. Mil ve Akslar.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Ders koordinatörü tarafından hazırlanan ders notu

Notlar

Koç E., Makina Elemanları, Nobel Kitapevi, Adana.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Endüstriyel alanda makine elemanları kullanımı hakkında teorik ve pratik bilgi kazanır
ÖÇ02 Makine elemanlarını tanır
ÖÇ03 Makine elemanlarında kullanılan malzemeleri tanır.
ÖÇ04 Tekstil mühendisliği alanındaki makine elemanları hakkında temel bilgiler edinir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 1
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 1
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 1
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Makine elemanları ve mühendislikte tasarım hakkında genel bilgiler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Mühendislik kavramı, makine tasarımında mukavemet, şekil değişimi analizi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Makine imalatında malzeme seçimi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Seçilmiş makine malzemeleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 ISO toleransları ve geçmeler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 ISO tolerans sistemi, akslar ve miller Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Konstrüksiyon için tavsiyeler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Bağlama elemanları, bağlama elemanları seçimi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Mil-Göbek bağlantıları, pim ve pernolar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Cıvata somun bağlantıları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Çözülemeyen bağlantı elemanları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Kaynak bağlantıları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Lehim bağlantıları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS