TLZ210 Akışkanlar Mekaniği

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ210
Ad Akışkanlar Mekaniği
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

Mühendislik öğrenimi yapan öğrencinin, herhangi bir problemi basit bir biçimde çözümleme ve iyi kavranmış birkaç temel ilkeyi problemin çözümüne uygulayabilme yeteneğini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar. Akışkanlar mekaniğinin önemi. Akışkanlar mekaniğinde temel özellikler. Basınç, debi, problem çözümleri, Akış türleri: laminar ve türbülanslı akış. Bernoulli denklemi. Momentum.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

DOBA KADEM F., Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, 2021

Notlar

Akışkanlar Mekaniği Problem Kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Akışkanlar mekaniği temel kavramlarını anlar.
ÖÇ02 Fizik kanunlarını akışkanlar mekaniğine uygulama becerisi kazanır.
ÖÇ03 Tekstil mühendisliğinde kullanılan akışkanlar mekaniği problemlerini çözer.
ÖÇ04 Akışkanlar mekaniğinin mühendislik uygulamalarında önemini kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Akışkan kavramı, boyutlar ve birimler, akışkanların fiziksel özellikleri Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 3-27 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Viskozite, Newtonsal ve Newtonsal olmayan akışkan kavramları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 28-35 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Basınç; tanımı ve ölçülmesi Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 71-84 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Basınç ölçüm yöntemleri; Bourdan Geyç, manometreler Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 85-88 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Yüzme ve kaldırma kuvveti kışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 101-108 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Akışkanlar mekaniğinde Kullanılan yasalar: Kütlenin Korunumu Yasası, Debi kavramı Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 169-176 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Momentumun Korumunu Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 176-184 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Akışkanlar Mekaniği Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Bernoulli Denklemi ve uygulamaları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 210-222 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Gerçek Akışkanların Hareketi, yerel kayıplar Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 401-428 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Sürtünme kayıpları, Laminer ve Türbülanslı akış tanımları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 401-428 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Laminer ve Türbülanslı akış tanımları-bölüm 2 Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 401-428 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Moody diagramı, Bernoulli denkleminin gerçek akışlara uygulanması Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 428-448 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Pompalar ve uygulamaları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 448-500 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Türbinler ve uygulamaları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 448-500 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS