TLZ212 İplik Teknolojisi II

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ212
Ad İplik Teknolojisi II
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN


Dersin Amacı

Öğrencilerin pamuk ve pamuk iplikçiliği konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlamak, iplik ve iplik üretimi konusunda teknik bilgilerini artırmak.

Dersin İçeriği

İplikçiliğin tarihsel gelişimi, iplik üretim teknolojileri, kesik lifler ve pamuk lifi, kesik elyaf iplik üretim süreci ve makineleri, iplik kalite parametreleri ve değerlendirilmesi.

Dersin Ön Koşulu

Ön Koşul Yok

Kaynaklar

1. O. Babaarslan, İplik Teknolojisi-II Ders Notları, ÇÜ., Müh.Fak. Tekstil Müh. Bölümü, 2022.

Notlar

1. Trommer G., Rotor Spinning, Deutscher Fachverlog GmbH, Germany (1995) 2. Klein W., A Practical Guide to Ring Spinning, The Textile Institute, UK, (1987) 3. Lawrence C., Fundamentals of Spun Yarn Technology, CRC Press LLC, USA (2003) 4. Klein W., The Technology of Short Staple Spinning, The Textile Institute, UK (1990) 5. Lord Peter R.,Handbook of Yarn Prduction; Technology, Sciences and Economics, Woodhead Publishing Ltd., UK (2003)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kesikli lifler ve pamuk hakkında bilgi sahibi olmak.
ÖÇ02 Pamuk ve karışım harmanlarından iplik üretim sürecini öğrenmek.
ÖÇ03 Pamuk iplikçiliğinin üretim prosesleri ve makinelerini tanımak, bilgi sahibi olmak.
ÖÇ04 Pamuk ipliği kalite parametrelerini ve kalite değerlendirme süreçlerini öğrenmek.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Pamuk ipkçiliğine giriş ve tarihçe Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 İplik türleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Kesikli lifler, pamuk ve özellikleri, iplik türleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Harman hallaç prosesi ve makinaları Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Açma, Temizleme ve Karıştırma Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Tarak prosesi ve makinaları Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Cer prosesi ve makinaları Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Penye işlemi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Penye makinaları Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Fitil prosesi ve makinaları Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Ring iplik eğirme makinesi, görevi, çalışma prensibi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Yeni iplik üretim metodları hakkında genel bilgiler Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 OE-rotor iplik eğirme makinesi, görevi, çalışma prensibi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 İplik kalite parametreleri ve değerlendirme süreci Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS