TLZ214 Dokuma Teknolojisi

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ214
Ad Dokuma Teknolojisi
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NİHAT ÇELİK


Dersin Amacı

1. Dokuma tekniği genel kavram ve prensiplerin tanıtılması 2. Dokuma makinalarının tanımı ve dokuma fonksiyonlarının anlaşılması 3. Ağızlık açma, atkı atma, tefeleme ve kumaş sarma-çözgü salma mekanizmalarının tanıtılması 4. Temel ve türev dokuların tanıtılması 5. Dokuma üretim hesaplarının yapılabilmesi

Dersin İçeriği

Dokuma Teknolojisi ile ilgili Genel Kavramlar ve Tanımlar.Dokuma Sistemleri.Dokuma Tekniklerinin Temel Prensipleri.Dokuma Oluşumu.Dokuma Prosesleri ve Temel Hareketler.Dokuma Makinelerinin Sınıflandırılması. Dokuma Makinalarında Ağızlık Açma ve Atkı Atma Mekanizmaları, Temel ve Yardımcı Hareketler

Dersin Ön Koşulu

Ders öncesi ders notu ve çeşitli kaynaklardan ve/veya internet yoluyla ön bilgi veya fikir sahibi olunmasında yarar görülmektedir.

Kaynaklar

1. ÇELİK N., Dokuma Teknolojisi Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana. 2. BAŞER G., 2004. Dokuma Tekniği ve Sanatı - Cilt 1: Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları - 2.Baskı. Punto Yayıncılık, Çankaya / İzmir. 3. BAŞER G., 2004. Dokuma Tekniği ve Sanatı - Cilt 1: Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları - 2.Baskı. Punto Yayıncılık, Çankaya / İzmir. 4. EBERLE, H., HERMELING, H., HORNBERGER, M., MENZER, D., RING, W., 1996. Clothing Technology from fiber to fashion. Verlag Europa-Lehrmittel. 5.EREN R., 2009, Dokuma Hazırlık Teknolojisi, MKM Yayıncılık, Bursa. 6. ACUNER A., 2001, Tasarımda Konstrüksiyon Esasları, Mart Matbaacılık Sanatları, İstanbul. 7. TAYLOR M.A. (ÇEVİREN ALİ DEMİR VE MELİH GÜNAY), 1999, Tekstil Teknolojisi, Forbes Publications, London (UK). 8. GÜRCÜM H.B., 2010, Tekstil Malzeme Bilgisi, Güncel Yayıncılık, İstanbul. 9. GOERNER D., 1986, Woven Structure and Design - Part 1: Single Cloth Construction, Wira Technology Group, Leeds (UK). 10. GOERNER D., 1989, Woven Structure and Design - Part 2: Compound Structures, British Textile Technology Group, Leeds (UK). 11. ROBINSON A.T.C. and MARKS R., 1973, Woven Cloth Construction, The Textile Institute, Manchester (UK). 12. MARKS R. and ROBINSON A.T.C., 1976, Principles of Weaving, The Textile Institute, Manchester (UK). 13. LORD P.R. and MOHAMED M.H., 1973, Weaving Conversion of Yarn to Fabric, Merrow Publishing, Watford (UK). 14. ORMEROD A. And SONDHELM W.S., 1995, Weaving - Technology and Operation, The Textile Institute, Manchester (UK). 15. TALASAVEK O. And STAVY V.,1981, Shuttlelless weaving Machines,Elsevier Scientific Publishing. 16. TALUKDAR M.K. SRIRAMULU P.K. and AJGAONKAR D.B., 1998, Weaving - Machines, Mechanisms, Management, Mahajan Publishers, India.

Notlar

Dokuma makine, mekanizma, sistem, dokuma tasarım yazılımları vs. üreticilerine ait resmi internet sayfaları - Picanol, Dornier, Sultex, Sulzer, Staubli, Van de Wilele, Panter, Vamatex, Tsaudakoma, Toyoda … vs. - Tekstil teknolojisi ve Bilimine yönelik Populer ve bilimsel konuları ele alan basılı ve on-line dergiler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Dokuma tekniği, makine ve fonksiyonları hakkında bilgi kazanılır
ÖÇ02 Dokuma mekanizmaları öğrenilir
ÖÇ03 Temel ve türev dokular hakkında bilgi kazanılır
ÖÇ04 Temel dokuma hesapları öğrenilir
ÖÇ05 Çeşitli dokuma tekniklerini kavrar ve sınıflandırır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 1
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 1
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dokuma Teknolojisi ile ilgili Genel Kavramlar ve Tanımlar. Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
2 Dokuma Sistemleri. Dokuma Tekniğinin Temel Prensipleri. Dokumanın Meydana Gelişi, Dokuma Prosesi ve Dokumayı Meydana Getiren Ana Hareketler. Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
3 Kamlı Ağızlık Açma Mekanizmaları 1 Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
4 Kamlı Ağızlık Açma Mekanizmaları 2 Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
5 Armürlü Ağızlık Açma Mekanizmaları Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
6 Jakarlı Ağızlık Açma Mekanizmaları 1 Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
7 Jakarlı Ağızlık Açma Mekanizmaları 2 Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
8 Ara Sınav Ders içeriklerinin çalışılması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Mekikli ve Mekikçikli Atkı Atma Mekanizmaları Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma
10 Esnek Rapierli Atkı Atma Mekanizmaları Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma
11 Rijit Rapierli Atkı Atma Mekanizmaları Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
12 Hava ve Su Jetli Atkı Atma Mekanizmaları Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
13 Temel Dokuma Kumaş Yapıları. Dokuma Üretim Hesaplamaları ve Dokuma Verimliliğini Etkileyen Faktörler. Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Deney / Laboratuvar
14 Bölüm dokuma laboratuvarı ve makinelerinin tanıtımı Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
15 Genel konu tekrarı Ders öncesi ve/veya ders sonrası ders konusu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders içeriklerinin çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders içeriklerinin çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS