TLZ216 Örme Teknolojisi

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ216
Ad Örme Teknolojisi
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SERİN MEZARCIÖZ


Dersin Amacı

Atkılı ve çözgülü örme teknolojisi ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazandırmak, örme makinaları hakkında temel bilgileri vermek, makine parametrelerini tanıtmak. Temel örgüleri kavratmak

Dersin İçeriği

Örme kumaşın tanımı, atkılı ve çözgülü örme ürünlerin gruplandırılması, örme makinalarının sınıflandırılması.Örmede notasyon. Atkı örmeciliğinde üretim hesaplama

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

1. Bayazıt MARMARALI A., Atkı Örmeciliğine Giriş, E.Ü.T.K.A.U.M Yayın No:9 (2003) 2. Spencer, D. J., Knitting Technology, Pergamon Pres, (1989)

Notlar

1. Bayazıt MARMARALI A., Atkı Örmeciliğine Giriş, E.Ü.T.K.A.U.M Yayın No:9 (2003) 2. Spencer, D. J., Knitting Technology, Pergamon Pres, (1989)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Farklı örme teknolojileri öğrenilir
ÖÇ02 Farklı kumaş yapıları öğrenilir ve analizi kavranır
ÖÇ03 Örme kumaşlarda karşılaşılan hataları tespit edilebilir
ÖÇ04 Üretim hesapları öğrenilir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Örmeciliğin tarihçesi, ülkemizin örmede mevcut durumu, örme kumaşın tanımı, atkılı ve çözgülü örme ürünlerin gruplandırılması, örme makinalarının sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Temel örme elemanları, iğneler, iğne türüne göre ilmek oluşumları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Örmede notasyon, atkı örmecliğinde temel örgüler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Düz örme makinası ve yuvarlak örme makinası Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Atkı örmeciliğinde desenlendirme teknikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Temel Örgü Türevleri: Atkı örmeciliğinde tek ve çift katlı kumaş yapıları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Temel Örgü Türevleri: özel yapılar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Atkı örmeciliğinde tek katlı ve çift katlı örgüler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Örme kumaşlarda kalite Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Atkı örmeciliğinde örme kumaş hataları, nedenleri, giderilebilirlikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Atkı örmeciliğinde üretim hesapları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Çözgü örmeciliği, ilmek oluşumları ve kavramları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Trikot ve raschel makinaları, örme elemanları. Çözgülü örmede elde edilen ürünler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS