TLZ218 İş Sağlığı ve Güvenliği II

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ218
Ad İş Sağlığı ve Güvenliği II
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SERİN MEZARCIÖZ


Dersin Amacı

Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda gerekli bilinci kazanması hedeflenmiştir. Ayrıca modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Ergonomi, Çevre Sağlığı, Acil Durum Planları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

1. Özkılıç Ö., "İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri", Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No: 246, 2005. 2.Erkan N., "İşletmelerde İnsan Gücü Verimliliği İçin İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Kazalardan Korunma, Acil Yardım ve İlgili Mevzuat", Milli Prodüktivite Merkezi yayınları:384, 1989. 3.Tekstil Sektöründe İş Sağlığı Gözetimi Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 311 sayfa, 2012.

Notlar

1. Özkılıç Ö., "İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri", Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No: 246, 2005. 2.Erkan N., "İşletmelerde İnsan Gücü Verimliliği İçin İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Kazalardan Korunma, Acil Yardım ve İlgili Mevzuat", Milli Prodüktivite Merkezi yayınları:384, 1989. 3.Tekstil Sektöründe İş Sağlığı Gözetimi Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 311 sayfa, 2012.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları kazandırır
ÖÇ02 Mesleki kazalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olunur
ÖÇ03 Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği yapısı, ilgili kuruluşlar ve örgüt yapısı hakkında bilinçlenmesi sağlanır.
ÖÇ04 Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 2
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ergonomi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Çevre Sağlığının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 İş kazaları ve meslek hastalıklarının işçi, işveren ve ülkemize maliyeti Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Sabit tesislerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu (işyeri hekimi ve iş güvenliği kurulu) Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devlet, işveren, işçilerin görev ve sorumlulukları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Çalışma Hayatında Etik Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Yetişkin Eğitimi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS