TLZ305 Terbiye Teknolojisi I

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ305
Ad Terbiye Teknolojisi I
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş. Gör. MEHMET BEBEKLİ


Dersin Amacı

Doğal liflere uygulanılan terbiye işlemlerinden ön terbiyenin ayrıntılı incelenmesi ve genel olarak piyasada görülen ön terbiye hatalarının örneklendirilerek öğrenciye aktarılması.

Dersin İçeriği

Doğal lifler, genel özellikleri .Doğal liflere uygulanılan ön terbiye işlemlerinin incelenmesi. Ön terbiye uygulamları açısından hataların incelenmesi.

Dersin Ön Koşulu

koşul yok

Kaynaklar

TARAKÇIOĞLU I., Tekstil ve Terbiye Makinaları,Cilt 3, İZMİR,1986 GÖL, İ., Boyama Teknolojisi II Ders Notları , M.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi-Tekstil Eğitimi Bölümü, İSTANBUL,1997 T.K.A.M. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi, Cilt 3,5,6,7, İSTANBUL, 1998 BÜYÜKAŞIK D., Poliester/viskon Karışımı Kumaşların Terbiye ve Boyama Yöntemlerinin İncelenmesi. Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2000 HODJİYEV R.,Tekstil Endüstrisinde Renk Bilgisi ve Renk Ölçüm Metodlarının İncelenmesi,Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2002 İNCEKALAN H.,Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Sentetik karakterli Boyarmaddelerin Uygulamalarının İncelenmesi, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 PALA H., Tekstil Terbiyesinde Boyarmadde ve Boyama Uygulamalarının Araştırılması, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 GEYİK C., Tekstil Terbiyesinde Meydana Gelen Hatalar ve Çözüm Önerileri, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 KARAKUTLU A., Tekstil Terbiyesinde Genel Boyama Teknolojisinin Araştırılması, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2005 BEBEKLİ, M., Ç.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Ders Notları, ADANA ,2007

Notlar

TARAKÇIOĞLU I., Tekstil ve Terbiye Makinaları,Cilt 3, İZMİR,1986 GÖL, İ., Boyama Teknolojisi II Ders Notları , M.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi-Tekstil Eğitimi Bölümü, İSTANBUL,1997 T.K.A.M. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi, Cilt 3,5,6,7, İSTANBUL, 1998 BÜYÜKAŞIK D., Poliester/viskon Karışımı Kumaşların Terbiye ve Boyama Yöntemlerinin İncelenmesi. Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2000 HODJİYEV R.,Tekstil Endüstrisinde Renk Bilgisi ve Renk Ölçüm Metodlarının İncelenmesi,Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2002 İNCEKALAN H.,Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Sentetik karakterli Boyarmaddelerin Uygulamalarının İncelenmesi, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 PALA H., Tekstil Terbiyesinde Boyarmadde ve Boyama Uygulamalarının Araştırılması, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 GEYİK C., Tekstil Terbiyesinde Meydana Gelen Hatalar ve Çözüm Önerileri, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 KARAKUTLU A., Tekstil Terbiyesinde Genel Boyama Teknolojisinin Araştırılması, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2005 BEBEKLİ, M., Ç.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Ders Notları, ADANA ,2007


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Terbiye tanımını ve uygulamalarına yönelik bilgi öğrenilmesi
ÖÇ02 Pamuk, Yün , Keten ve İpek ön terbiyelerini ögrenme
ÖÇ03 Ön terbiye içerisinde çok önemli bir konu olan ön terbiye hatalarının öğrenilmesi.
ÖÇ04 Terbiye içerisinde genel bilgilerin öğrenilmesi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 TERBİYE İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Çektirme Yöntemi Çektirme Yönteminde Kullanılan Bazı Makine ve Aparatlar Emdirme Yöntemi Kurudan Yaşa Emdirme Yöntemi Yaştan-Yaşa Emdirme Yöntemi Aktarma Püskürtme Sürme (Kaplama) Köpükle Aplikasyon Yıkama ve Durulama İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Terbiye işlemlerinde yardımcı uygulamalar İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 TEKSTİL ÖN TERBİYESİ PAMUK ELYAFI, ÖN TERBİYESİ VE BOYANMASI Pamuk Elyafı Pamuklu Malzemelerin Temel Ön Terbiye İşlemleri İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 KETEN ELYAFI ve ÖN TERBİYESİ Keten Lifinin Fiziksel Yapısı Keten Lifinin Kimyasal Yapısı İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Keten Mamullerin Ön Terbiyesi Sert Tutum Kazandıran Keten Ön Terbiyesi Yumuşak Tutum Kazandıran Keten Ön Terbiyesi Yakma (Gazeleme) İşlemi Haşıl Sökme Bazik İşlem Ve Hidrofilleştirme Ağartma Kotonizasyon İşlemi İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 YÜN ELYAFI, ÖN TERBİYESİ VE BOYANMASI Yün Elyafı Yün Elyafının Kimyasal Yapısı Ve Eldesi Yün Elyafının Kimyasal Özellikleri Yün Elyafının Fiziksel Özellikleri İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Terbiye Teknolojisi I Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yünlü Malzemelerin Temel Ön Terbiye İşlemleri Yünlü Mamullerin Yıkanması Yapak Yıkaması Kumaş Yıkama Karbonizasyon Ağartma ve Optik Beyazlatma Dinkleme Diğerleri İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 İPEK ELYAFI, ÖN TERBİYESİ İPEK ELYAFININ KİMYASAL - FİZİKSEL YAPI ve ÖZELLİKLER İPEK LİFLERİNİN ÖN TERBİYESİ İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 ÖN TERBİYE İŞLEMLERİNDE MEYDANA GELEN HATALAR İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Yakma İşleminde Meydana Gelen Hatalar İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Egal Olmayan Yakma Yakma Çizgileri İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Lif ve Tekstil Yüzeyinde Termik Hasar İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Erimiş Kürecikler Haşıl Sökme İşleminde Meydana Gelen Hatalar İlgili ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Terbiye Teknolojisi I Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Terbiye Teknolojisi I Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS