TLZ309 Dokusuz Yüzey Teknolojisi

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ309
Ad Dokusuz Yüzey Teknolojisi
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN


Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilere dokusuz tekstil yüzeylerinin üretiminde kullanılan hammadde (lifler) ve temel özellikler, Dokusuz (dokuma ve örme dışındaki) yüzey üretim yöntem ve makinaları hakkında teknik ve teknolojik bilgiler ve bu bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmak. Dokusuz tekstil yüzeylerinin temel özellikleri ve kullanım alanlarını tanıtmak.

Dersin İçeriği

Dokusuz yüzeyler hakkında genel bilgiler ve tanımlar. Dokusuz yüzey üretiminde hammadde. Doku oluşturma yöntemleri. Doku bağlama teknikleri. Yüzey oluşturma ve üretim teknolojileri. Yüzey oluşturmada kullanılan lifler ve özellikleri. Yapıştırma yüzeyler ve yapıştırma yöntemleri. Dokusuz yüzeylere uygulanan son işlemler. Kullanım alanları.

Dersin Ön Koşulu

Ön Koşul Yok

Kaynaklar

1. O. Babaarslan, Dokusuz Yüzey Teknolojisi Ders Notları, ÇÜ. Müh.Fak. Tekstil Müh.Bölümü, 2022.

Notlar

1. Albrecht W., Nonwoven Fabrics, Wiley-Vch Verlag GmbH Co., Germany (2003) 2. Russell S.J., Handbooks of Nonwovens, The Textile Institutes, UK (2007) 3. Turbak, A. F., Nonwovens, Tappi Press, 1993, USA.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmayı tanımlar.
ÖÇ02 Tekstil Teknolojisi; dokunmamış yüzeyler teknolojisi alanında çağdaş bilgi sahibi olmayı ifade eder.
ÖÇ03 Bu alandaki Problemi tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneklerinin kazanılmasını açıklar.
ÖÇ04 Bir sistem ve/veya üretim proses ve dizaynını tanımlama ve belirli bir hedefe ulaşmak için analiz etme becerisini kazanmayı ifade eder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Giriş ve genel tanıtım, Dokusuz tekstil yüzeylerinin gelişimi ve sınıflandırılması - dokusuz yüzeyleri tanıtma Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Dokusuz Yüzeyler üretiminde hammadde ve özellikleri Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Dokusuz Yüzeyler üretimi Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Doku oluşum teknikleri Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Dokusuz Yüzeyler Üretiminde Doku Oluşum Aşaması Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Doku Oluşum Tekniklerinin Karşılaştırması Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Doku Sabitleme/ Bağlama teknikleri Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Hazırlık ve Uygulama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Dokusuz Yüzeyler üretimi (Doku Sabitleme/ Bağlama teknikleri) Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Kimyasal Bağlama Tekniği Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Isıl Bağlama Yöntemi Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Isıl Bağlama Yöntem ve Makinaları Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Mekanik Doku Bağlama Yöntemleri Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 İğneleme ve Su Jeti ile Doku Bağlama İşlemleri Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Dokunmamış kumaşların kalite kontrolü Ders notları ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS