TLS301 Mekanizma Tekniği

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS301
Ad Mekanizma Tekniği
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

Mekanizma özellikleri ile ilgili genel bilgi kazanmak, mekanizmaların kinematiğini kavramak, tekstil makinalarında seçilmiş mekanizmaları tanımak

Dersin İçeriği

Temel kavramlar. Eleman çiftleri. Kinematik zincir. Mekanizma ve makina. Serbestlik derecesi. Kinematik analiz. Hız ve ivme analizi. Analitik ve grafik yöntemler. Kam ve dişli mekanizmaları. Seçilmiş tekstil mekanizmaları.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

DOBA KADEM F., Mekanizma Tekniği Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, 2020

Notlar

Mekanizma tekniği problem kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mekanizmaların özellikleri hakkında genel bilgi kazanır.
ÖÇ02 Mekanizmaların kinematiğini kavrar.
ÖÇ03 Tekstil makinalarının mekanizmaları hakkında genel bilgi kazanır.
ÖÇ04 Eleman çiftlerini kavrar
ÖÇ05 Kam ve dişli mekanizmaları hakkında genel bilgi kazanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mekanizma tekniğine giriş (temel tanımlar) Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Mekanizma türleri. Makina-mekanizma, örnek mekanizmalar Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Eleman çiftleri. Mafsal ve mafsal tipleri. Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Kinematik zincir. Serbestlik derecesi Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
5 Serbestlik derecesi ile ilgili problemler. Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Zorunlu hareketli mekanizmalar ve örnek problemler. Mafsal Mekanizmaları (Genel)-1.bölümü Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
7 Mafsal Mekanizmaları (Genel)-2.bölümü Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Mekanizma Tekniği Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Mekanizmalarda kinematik analiz, deplasman analizi Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
10 Mekanizmalarda hız analizi Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 İvme analizi Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Analitik ve grafik çözümlere örnekler Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Dört çubuk mekanizmaları. Dişli çark mekanizmaları, Kam mekanizmaları Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Tekstilde mekanizma örnekleri-1.bölüm Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
15 Tekstilde mekanizma örnekleri-2.bölüm Mekanizma Tekniği Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Mekanizma Tekniği Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Mekanizma Tekniği Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS