TLS303 Makine Dinamiği

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS303
Ad Makine Dinamiği
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. ABDURRAHMAN TELLİ


Dersin Amacı

Temel Kavramlar. Kuvvet Analizi. Atalet Kuvveti ve Momenti. Statik Dengeleme. Dinamik Dengeleme. Eşdeğer Kütleler. Makinaların dengeleme problemlerinin çözümü Mekanik Titreşimler. Seçilmiş Tekstil Makinalarında Dinamik Analiz.

Dersin İçeriği

Makine üzerinde etkili kuvvetleri tanıtmak. Dinamik koşullar altındaki makinelerin dengeli çalışması için dinamik analiz yapabilmeyi öğretmek. Hız, ivme, atalet, moment kavramlarını yerleştirmek.

Dersin Ön Koşulu

Ders için ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

ERBİL Yılmaz, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği Makine Dinamiği Ders Notları, 87s. Botsalı, Fatih M. Teori ve problemlerle makina dinamiği Ankara : Nobel Yayın Dağıtım, 2010. ISBN 978-975-591-743-6

Notlar

Dokumacı, Erkan Makine dinamiği, Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN 978-605133175-1 Turhan, Özgür Makina teorisi : mekanizmalar ve makina dinamiği Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. ISBN 978-605133385-4


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mekanizmaların tipleri ve tanımlanması ve serbestlik derecesini belirleyebilmek
ÖÇ02 Mekanizmaların konumlarını, hızlarını ve ivmelerini hesaplayabilmek
ÖÇ03 Dişli dizilerinin kinematik analizini öğrenecek
ÖÇ04 Düzlemsel mekanizmaların statik kuvvet analizi yapabilecek
ÖÇ05 Düzlemsel mekanizmaların dinamik kuvvet analizini yapabilecek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders içeriği hakkında bilgi verme, Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Temel Kavramlar Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Statik Kuvvet Analizi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Kinematik Analiz Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Dişli Çarklar Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Tekstil Makinalarında Kinematik Analiz Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Dinamik kuvvet analizi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kütle Atalet Momenti Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Titreşim Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
11 Statik dengeleme Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Dinamik dengeleme Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Seçilmiş Tekstil Makinalarında Dinamik Analiz. Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Örnek Problemler Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Konu Tekrarı Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS