TLS307 İş Hukuku

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS307
Ad İş Hukuku
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA


Dersin Amacı

Bu dersle öğrencinin iş hukuku, iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

İş hukukunun hukuk dalı içindeki yeri kavramının öğrenilmesi

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

Ders notu

Notlar

İş Hukuku (A.Murat DEMİRCİOĞLU/Tankut CENTEL) Beta Yayıncılık, İst, 2012.14. Bası


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Çalışma hayatında İşçi işveren ilişkilerinden sorumlu olduğu pozisyonlarda ve muhasebe işlemlerini yaparken mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemleri yürütebilmek;
ÖÇ02 İşçi ve işveren ilişkilerini belirleyebilmek;
ÖÇ03 İş sözleşmesi düzenleyebilmek;
ÖÇ04 İş sözleşmesinin türlerine ilişkin hak ve borçları kavrayabilmek;
ÖÇ05 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirebilmek;


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 5
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İş hukukunun hukuk dalı içindeki yeri ve temel kavramlar 1. İşçi kavramı 2. İşveren kavramı 3. İşveren vekili 4. İşyeri Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 İş hukukunun uygulama alanı İş hukukunun uygulama alanı İş sözleşmesi 1. Tanımı 2. Unsurları 3. Hukuki yapısı 4. Özellikleri ve türleri Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 İş sözleşmesinin kurulması İş sözleşmesinden doğan borçlar Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 İşin düzenlenmesi, Çalışma süreleri Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Dinlenme süreleri 1. Ara dinlenme 2. Gece dinlenmesi 3. Tatil dinlenmesi 4. Yıllık izin Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 İşçi sağlığı ve İş güvenliği Kavramlar Önlemler Tarafların yükümlülükleri Denetim Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 İş sözleşmesini sona erdiren durumlar 1. Fesih dışı sona erme Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve ilgili kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İş sözleşmesini sona erdiren durumlar 2. Fesih yoluyla sona erme Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Sona ermenin hukuki sonuçları 1. İşçiye çalışma belgesi verilmesi 2. İşçiden ibraname alınması 3. Kıdem tazminatı Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Sendika hakkı ile ilgili temel kavramlar Toplu iş sözleşmesi hakkı ve kavramı Grev ve lokavt hakkı düzenlemek Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamı ve uygulama alanı Finansmanı Genel Sağlık Sigortası Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Sigorta kolları ve uygulama esasları 1. İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası 2. Hastalık sigortası 3. Analık sigortası 4. İşsizlik sigortası Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 5. Yaşlılık sigortası 6. Malullük sigortası Ders notu ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Sosyal Güvenlik Sisteminin güncel sorunları ve çözüm yolları Ders notları ve ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve ilgili kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve ilgili kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS