TLS309 Tekstilde Pazarlama

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS309
Ad Tekstilde Pazarlama
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş. Gör. MEHMET BEBEKLİ


Dersin Amacı

Pazarlama ile Tekstilin iletişimi bağlamında Tekstilde pazarlamanın oluşumunu ve kullanımı aktarmak. Genel pazarlama stratejilerini örnekler üzerinden öğretmek.

Dersin İçeriği

Pazarlama ve kavramlarının açıklanması . Teksitl ve pazarlama birleşiminde Tekstilde pazarlamanın incelenmesi. Genel dünya pazarı açısından satış ve pazarlama stratejilerinin incelenmesi

Dersin Ön Koşulu

koşul yok

Kaynaklar

1-ÖZTÜRK, Sevgi Ayşe; (1998) Hizmet Pazarlaması. A. Ü. Yayınları. Eskişehir 2-ÇABUK,S., ve YAĞCI, M.İ., “Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım”, Nobel Kitapevleri, Eylül,2003, Adana. 3-CEMALCILAR, İlhan; (1994). Pazarlama Kavramları ve Kararları. Beta Basım Yayın. İstanbul

Notlar

1-ÖZTÜRK, Sevgi Ayşe; (1998) Hizmet Pazarlaması. A. Ü. Yayınları. Eskişehir 2-ÇABUK,S., ve YAĞCI, M.İ., “Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım”, Nobel Kitapevleri, Eylül,2003, Adana. 3-CEMALCILAR, İlhan; (1994). Pazarlama Kavramları ve Kararları. Beta Basım Yayın. İstanbul


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Pazarlamanın temelini anlma
ÖÇ02 Pazarlama içerisinde temel kavramları öğrenme
ÖÇ03 Pazarlamanın ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım tanımlarına hakim olma.
ÖÇ04 Tekstilde pazarlamayı anlama ve genel kurallarını öğrenme
ÖÇ05 Genel Pazarlama stratejilerine hakimiyet


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 5
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 PAZARLAMA KAVRAMI ve GELİŞİMİ Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Pazarlama Tanımı ve Değişim (Mübadele) Pazarlamanın Gelişimi Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Pazarlama Bileşenlerinin İncelenmesi Ürün Fiyat Tutundurma Dağıtım Ders Notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 PAZARLAMA SÜRECİ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ Pazarlama Süreci Tüketici Davranış Modelleri Açıklayıcı Davranış Modeli Tanımlayıcı Tüketici Davranış Modelleri Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Sosyal Faktörler Psikolojik Faktörler Kişisel Faktörler Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Müşteri Kavramı Müşterinin Özellikleri Müşteri Neye Göre Satın Alır? Müşteri Değer Analizi Araçları Beklenen Sonuçlar Ne Olacaktır? Müşteri Mutluluğunun Sağlanması Müşteri Tatmini Ne Demektir? Neden Müşteri Tatmini? Müşteri Tatmininin Getirileri ve Tatminsizliğinin Sonuçları Kano Modeli Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 PAZARLAMA ŞEKİLLERİ Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Tekstilde Pazarlama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 PAZARLAMA AÇISINDAN HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ Halkla ilişkilerin Tanımı Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) Halkla ilişkiler ve iletişim İletişim Yapısı ve İşleyişi Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları Halkla İlişkilerin Başlıca Amaçları Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 TEKSTİLDE PAZARLAMA Müşteri Belirleme Müşteriye Numune Çalışması Fiyat Listelerinin Hazırlanması Maliyetin Tanımı Maliyetin Hesaplanmasındaki Güçlükler Maliyet Giderlerinin Hesaplanmasının Nedenleri Yatırımların Verimliliği Tekstil İşletmelerinde Maliyet Üzerinde Etki Yapan Faktörler Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Maliyet Hesabı Tekstil işletmelerinde Maliyet Hesabına Bir Örnek Sipariş Alma Üretilen Siparişin Ambardan Sevki Sevkiyat Sonrası Ödeme Takibinin Yapılması Fason Üretim ve Hurda Satışları Fason Üretim Satışları Hurda Satışlar Müşteri Şikayetleri Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 TEKSTİLDE PAZARLAMANIN İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ Pazarlama- Satın Alma ile ilişkisi Pazarlama- Planlama ile İlişkisi Pazarlama-ÜR/GE ilişkisi Pazarlama- Laboratuar ile ilişkisi Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Pazarlama- Üretim ile İlişkisi Pazarlama- Mamül Ambar İle ilişkisi Pazarlama- Muhasebe ile ilişkisi Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 TEKSTİL PAZARLAMADA STRATEJİ SEÇİMİ VE GELİŞTİRME Pazarlama Stratejileri ve Gelişim Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Pazarlarda Standartlaştırma Pazar Bölümlenmesi Pazar Seçimi Ders notlarına hazırlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekstilde Pazarlama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekstilde Pazarlama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS