TLS311 İşletmelerde Bilgi Güvenliği ve Yönetimi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS311
Ad İşletmelerde Bilgi Güvenliği ve Yönetimi
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ ERBİL


Dersin Amacı

İşletmelerde Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin önemi hakkında bilinç sahibi olunması, Fikri Mülkiyet Hakları kavramının öğrenilmesi, işletmelerdeki gizli ticari bilgilerin güvenliğinin sağlanması, ve bu amaçla gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi

Dersin İçeriği

AR-GE Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Marka Yönetimi, Değişimin Yönetimi, İşletmelerde Sürdürülebilirlik Yönetimi

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Ders Notları

Notlar

Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları - Prof.Dr. Murat DİNÇMEN


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İşletmelerde bilgi güvenliği konusunda temel kazanımları sağlar.
ÖÇ02 Fikri Mülkiyet Hakları, tescili ve korunması ile ilgili bilgilerin sahibi olunur.
ÖÇ03 Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme kavramları ve önemi hakkında bilinç kazandırır.
ÖÇ04 Değişim Kavramı ve yönetilmesini öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 3
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 AR-GE YÖNETİMİ, Ar-Ge Nedir, Ar-Ge Yapılanması, Ar-Ge Bütçelenmesi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
2 Ar-Ge Giderlerinin Muhasebeleşmesi, Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
3 Ar-Ge Teşvik ve Desteklerin Alınması, Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 BİLGİ YÖNETİMİ, Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabetçilik, FMH oluşturulması (Patentleme/Tescil vb), Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 FMH Muhafaza Edilmesi - Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Nedir, Temel İlkeler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Bilgi Güvenliği Uygulamaları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 MARKA YÖNETİMİ, Marka Kelimesinin Tarihsel Gelişimi, Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Marka Oluşturma, Neden Marka, Marka Nasıl Oluşturulur Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Strateji Geliştirme Yöntemi, Planlama Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Pazarlama Yönetim Tekniği A Sınıfı Müşteri Yönetimi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 İş Güvenliği - İşçi Sağlığı, Bütçeler ve Hedefler ile çalışma Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS