TLS313 Yenilik ve Girişimcilik

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS313
Ad Yenilik ve Girişimcilik
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı tekstil endüstrisinde yenilik ve girişimcilik konularında teknik bilgi, ar-ge ve girişimcilik kanalları hakkında bilgi vermektir.

Dersin İçeriği

Bilim, teknoloji ve yenilik kavramları, Tekstil sektöründe yenilik ve Ar-Ge nin önemi. Girşimci Yaklaşım ve içeriği, girişimcilik için gerekli şartlar, girişimciliği ödüllendirme. 5746 sayılı Kanun içeriği, teknogirişim sermaye desteği, TUBITAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programını tanıtmak

Dersin Ön Koşulu

Ön Koşul Yok

Kaynaklar

Elçi, S. İnovasyon - Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Nova Yayıncılık, Türkiye (2007). Drucker P., Innovation and Entrepreneurship, Harper Business, USA (2006). Kelley, T., and Littman J., The Ten Faces of Innovation, Published by Double Day, USA (2005).

Notlar

Seeling T., İnovasyon: Girişimcilik Üzerine Yaratıcı Çalışmalar, Kuraldışı Yayınevi, Türkiye (2010). İraz R., Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler, Çizgi Kitabevi Yayınları, Türkiye (2010).


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilim, teknoloji ve yeniliğin kazanımıyla ilgili temel bilgileri ifade eder
ÖÇ02 Tekstil sektöründe yenilik ve girişimcilik hakkında bilgileri açıklar
ÖÇ03 Girişimciliği öğrenme, içeriği ve önemini tanımlar
ÖÇ04 5746 SAYILI KANUN; Teknogirişim Sermaye Desteği, TÜBİTAK 1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programlarını açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 5
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 GİRİŞ. BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KAVRAMLARI Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Bilgi/Bilim, Bilimsel Çalışma, Teknoloji Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Ar-Ge, Yenilik, Ar-Ge ve Yenilik İlişkisi Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Yenilik ve Rekabet Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Bilgi ve Teknoloji Temin Seçenekleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Günümüzde Firma Özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Ürünlerin Bilgi İçeriği (Ürünlerde Katma Değer) Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yenilik için Araştırma ve Geliştirme Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Yenilik ve Tekstil Endüstrisi Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 GİRİŞİMCİLİK; Girişimcilik Yaklaşımı, Girişimcilik İçin Gerekli Şartlar Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Girişimciliğin Özendirilmesi Ders notlarının tekrarı ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 5746 SAYILI KANUN; Teknogirişim Sermaye Destekleri Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 TÜBİTAK 1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programları Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genç Girişimcilik Örnekleri Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS