TLS315 Ergonomi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS315
Ad Ergonomi
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SERİN MEZARCIÖZ


Dersin Amacı

İnsanın anatomik, antropometrik, biyomekanik, fizyolojik, bilişsel ve psikolojik gereksinimleri, yetenekleri ve sınırlılıklarıyla uyumlu olarak; özellikle tekstil mühendisliği alanında, sağlıklı, güvenli, konforlu, estetik ve sürdürülebilir ürün, sistem ve çevre tasarımı ve değerlendirmesini yapmak için gerekli temel bilgi, beceri ve tutumu edinmektir.

Dersin İçeriği

Özellikle tekstil mühendisliğine vurgu yapılarak ergonomi bilgisi üzerinde yoğunlaşmıştır: Ergonomiye giriş (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler), sistem ve modelleme, insan-makine sistemleri, makine kontrollerinin tasarımı ve düzenlenmesi, duyular ve çevresel faktörler, çalışma boşluğu, fiziksel iş yükü ve enerji harcanması,yorgunluk ve mola, iş ve zaman etüdü, iş sağlığı ve güvenliği, fiziksel ve zihinsel performans, ergonominin psikolojik ve sosyal boyutları. Ayrıca, derslerde etik ve profesyonel konulara da değinilmektedir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

1.Bridger, RS. (1995). Introduction to Ergonomics. McGraw-Hill, Inc., New York. 2.Kroemer, K., Kroemer, H. and Kroemer - Elbert, K. (1994). Ergonomics: How to design for ease and efficiency. Simon and Schuster Comp., New Jersey. 3.Murrell, KFH. (1965). Ergonomics: Man in His Working Environment. John Wiley and Sons., Inc., New York.

Notlar

1.Bridger, RS. (1995). Introduction to Ergonomics. McGraw-Hill, Inc., New York. 2.Kroemer, K., Kroemer, H. and Kroemer - Elbert, K. (1994). Ergonomics: How to design for ease and efficiency. Simon and Schuster Comp., New Jersey. 3.Murrell, KFH. (1965). Ergonomics: Man in His Working Environment. John Wiley and Sons., Inc., New York.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Ergonominin temel kavramlarını (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler) tanımlar.
ÖÇ02 Sistem ve modelleme kavramlarını tanımlar, ergonomik verilerin ergonomik bilgiye dönüşmesindeki güçlüğü kavrar.
ÖÇ03 Antropometrik modellemenin temel ilkelerini açıklar.
ÖÇ04 Biyomekanik modellemenin temel ilkelerini açıklar.
ÖÇ05 İnsan -makine sistemlerinin özelliklerini açıklar; gösterge, panel ve kumandaları ergonomik açıdan değerlendirir.
ÖÇ06 Ergonomide çevre ve duyuların etkisini irdeler.
ÖÇ07 Mekan veya işyeri düzenlemesinde gerekli boşlukları düzenler.
ÖÇ08 Yapılan işin niteliği ile enerji gereksinimini ilişkilendirir.
ÖÇ09 Yorgunluk kavramını ve çeşitlerini tanımlar; kasılma tipleri ve yorgunluğu ilişkilendirir; çalışma ve dinlenme sürelerini hesaplar.
ÖÇ10 İş analizi ve zaman etüdü yapar.
ÖÇ11 İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini, zararlı maddeleri, kas-iskelet sistemi hastalıklarını ve kişisel koruyucuları bilir.
ÖÇ12 Fiziksel ve zihinsel performans, stratejik plan, iç denetim, SWOT analizi kavramlarını açıklar. Performans yönetimi iş akış şemasın oluşturur.
ÖÇ13 Ergonominin psikolojik ögelerini değerlendirir.
ÖÇ14 Ergonominin sosyal ögelerini değerlendirir.
ÖÇ15 Ergonomi bilgisini bütünleştirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 3
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ergonomiye Giriş (Tanım, Kapsam, Tarihçe ve İlişkili Disiplinler) Ders Notları ve önerilen kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
2 Sistem ve Modelleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
3 İnsan Anatomisi ve Antropometrik Modelleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
4 Biyomekanik Modelleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
5 İnsan-Makine Sistemleri Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
6 Makine Kontrollerinin Tasarımı Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
7 Duyular ve Çevresel Faktörler Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Fiziksel İş Yükü ve Enerji Tüketimi Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
10 Yorgunluk ve Mola Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme
11 İş Düzenlemesi ve Zaman Etüdü Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
12 İş Sağlığı ve Güvenliği: Zararlı Maddeler, Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
13 İş Sağlığı ve Güvenliği: Kişisel Koruyucular Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
14 Çalışmanın Psikolojik ve Sosyal Ögeleri Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
15 Performans Yönetimi Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS