TLS317 Mühendislikte Kalite Kontrol

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS317
Ad Mühendislikte Kalite Kontrol
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BELKIS ZERVENT ÜNAL


Dersin Amacı

Mühendislikte kalite kontrol teknikleri, standart ve standardizasyon, istatistiksel kalite kontrol, problem çözme teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Kalite kavramı, Kalite maliyetleri, Kalite ilkeleri, Kaliteyi etkileyen faktörler, Kalite kontrol ve tarihsel gelişimi, Kalite güvence sistemleri, ISO 9000 serisi belgelendirme süreci, Toplam kalite kontrol kavramı, Kalite kontrolün önemi ve temel kavramlar, Ulusal ve Uluslararası Standartlar ve Standardizasyon, İstatistiksel proses kontrol uygulamaları, Problem çözme teknikleri ve uygulamaları (PUKÖ Döngüsü, Beyin Fırtınası, 5N ve 1K Tekniği, Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı, Pareto Analizi, Ağaç Diyagramı, Akış Diyagramı, Nominal Grup Tekniği, Histogramlar, Kalite kontrol çemberleri vb).

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Ders koordinatörü tarafından hazırlanan ders notları

Notlar

ÖZDEMİR, A., KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR, Güncel Kitaplar, 2022


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kalite ve kalite kontrol konusunda temel tanımları yapabilir.
ÖÇ02 Standart ve standardizasyon kavramlarını açıklayabilir.
ÖÇ03 İstatistiksel kalite kontrol tekniklerini anlatabilir.
ÖÇ04 Problem çözme teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi kazanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kalite Kontrolün Önemi Gerek yok Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Kalite Kontrolün Temel Kavramları Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Temel İstatistik Kavramları Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 İstatistiksel Proses Kontrolü, Proses Kontrolünde Kullanılan Bazı İstatistiksel Yöntemler (Sebep-sonuç diyagramı, Pareto analizi gibi) Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
6 Kalite Güvence Sistemleri, ISO Standartları Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Toplam Kalite Yönetimi ve Felsefesi Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Problem Çözme Tekniklerine Giriş Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
10 PUKÖ Döngüsü ve Uygulaması Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Beyin Fırtınası ve Uygulaması Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 5N ve 1K Tekniği, Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı ve Uygulamaları Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Pareto Analizi, Ağaç Diyagramı, Akış Diyagramı, Nominal Grup Tekniği ve Uygulamaları Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Kalite Kontrol çemberi Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 Genel Konu Tekrarı Konu tekrarı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS