TLS319 Ekonomi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS319
Ad Ekonomi
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA


Dersin Amacı

Mühendislik ekonomisi kararları, maliyet, kar maksimizasyonu, eşdeğerlik kavramlarının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Mühendislik Ekonomisi Kavramı, Mühendislik Ekonomisi Kararları, Üretim Giderleri ve Maliyet, Üretim Giderleri ve Maliyet, Maliyetler, Amortismanlar, Amortisman Hesabı, Kar Maksimizasyonu, Kar Maksimizasyonu, Faiz ve Eşdeğerlik

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yok

Kaynaklar

Mühendislik Ekonomisi, Prof. Dr. Alim IŞIK

Notlar

Öğretim elamanına ait ders notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mühendislik Ekonomisi kavramı ve ilgili kararların öğrenilmesi
ÖÇ02 Maliyet kavramları ve davranışlarının öğrenilmesi
ÖÇ03 Para yönetimi ve paranın zaman değeri ile ilgili hesaplamaların yapılması becerisi
ÖÇ04 Yatırım ilkelerinin öğrenilmesi
ÖÇ05 Yıllık eşdeğer analizi uygulama becerisi
ÖÇ06 Bugünkü değer analizi uygulama becerisi
ÖÇ07 Geri Kazanım/Dönüş Oranı analizi becerisi
ÖÇ08 İç Getiri Oranı Kriteri hesaplamalarının yapılması becerisi
ÖÇ09 Amortisman hesaplamalarının yapılması becerisi
ÖÇ10 Proje nakit akışları, enflasyon ve proje nakit akışlarına etkisinin hesaplamalarının yapılması becerisi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 4
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mühendislik Ekonomisi kavramı ve ilgili kararların öğrenilmesi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Maliyet kavramları ve davranışlarının öğrenilmesi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Para yönetimi ve paranın zaman değeri ile ilgili hesaplamaların yapılması becerisi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Yatırım ilkelerinin öğrenilmesi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Alternatifler arasında karar verme, Karar kriterleri, Karar süreçleri Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Yıllık eşdeğer analizi uygulama becerisi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Net bugünkü değer analizi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Bugünkü değer analizi uygulama becerisi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Geri Kazanım/Dönüş Oranı analizi becerisi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 İç Getiri Oranı Kriteri Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 İç Getiri Oranı Kriteri hesaplamalarının yapılması becerisi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Amortisman hesaplamalarının yapılması becerisi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Proje nakit akışları Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Enflasyon ve proje nakit akışlarına etkisinin hesaplamalarının yapılması becerisi Anlatım Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS