TLS321 Teknik İngilizce

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 5. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS321
Ad Teknik İngilizce
Yarıyıl 5. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NİHAT ÇELİK


Dersin Amacı

Tekstilde genel teknoloji. Doğal ve yapay lif bilgisi ve terminolojisi. İplik bilgisi ve terminolojisi. Dokuma ve örme bilgisi ve terminolojisi.

Dersin İçeriği

1. İngilizcede Tekstil Teknolojisi ve Bilimine Yönelik Terminolojisinin öğrenilmesi: Elyaf Bilgisi 2. İngilizcede Tekstil Teknolojisi ve Bilimine Yönelik Terminolojisinin öğrenilmesi: İplik Bilgisi 3. İngilizcede Tekstil Teknolojisi ve Bilimine Yönelik Terminolojisinin öğrenilmesi: Dokuma Bilgisi 4. İngilizcede Tekstil Teknolojisi ve Bilimine Yönelik Terminolojisinin öğrenilmesi: Örme Bilgisi

Dersin Ön Koşulu

Ders öncesi ders notu ve çeşitli kaynaklardan ve/veya internet yoluyla ön bilgi veya fikir sahibi olunmasında yarar görülmektedir.

Kaynaklar

1. ÇELİK N., İlgili Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana.

Notlar

Tekstil teknolojisi ve Bilimine yönelik Populer ve bilimsel konuları ele alan basılı ve on-line dergiler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1) Tekstilde Elyaf Bilgisi üzerine Terminoloji, Kullanımı, Anlama ve Çevirme Yetisi Kazanılır. Tekstilde İplik Bilgisi üzerine Terminoloji, Kullanımı, Anlama ve Çevirme Yetisi Kazanılır. Tekstilde Dokuma Bilgisi üzerine Terminoloji, Kullanımı, Anlama ve Çevirimi
ÖÇ02 2) Tekstilde İplik Bilgisi üzerine Terminoloji, Kullanımı, Anlama ve Çevirme Yetisi Kazanılır
ÖÇ03 3) Tekstilde Dokuma Bilgisi üzerine Terminoloji, Kullanımı, Anlama ve Çevirme Yetisi Kazanılır
ÖÇ04 4) Tekstilde Örme Bilgisi üzerine Terminoloji, Kullanımı, Anlama ve Çevirme Yetisi Kazanılır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 1
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 1
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Genel Giriş Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
2 Tekstil Terminolojisi: Genel 1 Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
3 Tekstil Terminolojisi: Genel 2 Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
4 Elyaf Bilgisi ve Terminolojisi: Pamuk 1 Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
5 Elyaf Bilgisi ve Terminolojisi: Pamuk 2 Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
6 Elyaf Bilgisi ve Terminolojisi: Yün Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
7 Elyaf Bilgisi ve Terminolojisi: Yapay Lifler Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
8 Ara Sınav Derslerde öğrenilmiş konu ve terimlerin çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
9 İplik Bilgisi ve Terminolojisi: Pamuk İplikçiliği 1 Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
10 İplik Bilgisi ve Terminolojisi: Pamuk İplikçiliği 2 Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
11 İplik Bilgisi ve Terminolojisi: Yün İplikçiliği Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
12 İplik Bilgisi ve Terminolojisi: Yapay Lif Üretimi Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
13 Dokuma Bilgisi ve Terminolojisi Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
14 Örme Bilgisi ve Terminolojisi 1 Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
15 Örme Bilgisi ve Terminolojisi 2 Değişik kaynaklardan her dersin konusuyla alakalı tekrar çalışması yapılması tavsiye edilir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Derslerde öğrenilmiş konu ve terimlerin çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derslerde öğrenilmiş konu ve terimlerin çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS