TLZ302 Isı Transferi

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ302
Ad Isı Transferi
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA


Dersin Amacı

Öğrencilere, ısı transferinin temel kavramlarını vermek ve ısı transferi ile ilgili problemleri matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanarak çözebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Genel Kavramlar, Isı İletimi: Temel Denklemler, Bir Boyutlu sürekli rejimde ısı iletimi, İki Boyutlu sürekli rejimde ısı iletimi, Zamana Bağlı Isı İletimi, Isı Taşınımı Temel Kavramlar, Doğal Taşınım ve Zorlanmış Taşınım, Isı Işınımı.

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

Çengel Yunus A., Afshin J. Ghajar, Isı ve Kütle Transferi, Palme Yayıncılık, 2015.

Notlar

Mühendislik Isı transfer kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Isı aktarım problemlerini tanımlayabilme ve çözümleyebilme becerisi kazanabilme
ÖÇ02 Isıl sistemleri çözümleme ve ön tasarlama becerilerine sahip olma
ÖÇ03 Isıl problemlerde çevre ve maliyet unsurlarını gözetme
ÖÇ04 Tekstil kurutma makinelerini tasarlayabilme
ÖÇ05 Mühendislik problemlerini çözebilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Genel Kavramlar, ısı transferine giriş, Temel denklemler, ısı iletimi enerji denklemi, kartezien ve silindirik koordinat sistemleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Isı iletimi. bir boyutlu zamandan bağımsız ısı iletimi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Isı iletimi. çok boyutlu zamandan bağımsız ısı iletimi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Isı iletimi. zamana bağlı ısı iletimi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Isı taşınımı : genel denklemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Isı taşınımı : dış akış Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Isı taşınımı : Boru içi akış Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Isı taşınımı: doğal taşınım Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Isı değiştiriciler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Kaynama ve yoğuşma ısı taşınımı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Isı ışınımı : Temel Yöntemler ve Özellikler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Isı ışınımı : Yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Isı ışınımı : Gazların enerji dengesine katılımıyla ışınımla ısı geçişi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Isı transferinin tekstilde uygulamaları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS