TLZ304 Tekstil Laboratuvarı II

3 AKTS - 1-2 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ304
Ad Tekstil Laboratuvarı II
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 1-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NİHAT ÇELİK


Dersin Amacı

Tekstilde elyaf, iplik ve kumaş ile ilgili kalite kontrol testlerinin uygulamalı olarak öğrencilerle yürütülmesi ve bu kapsamda sözkonusu testlerde numune hazırlama, varsa deney cihazlarının/aparatlarının tanıtılması, çalıştırılması ve elde edilen sonuçlarının yorumlanması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği

Test kurallarına göre bölüm laboratuvarında gruplar halinde deneyler yapmak ve raporlarda sonuçları sunmak.

Dersin Ön Koşulu

Ders öncesi ders notu ve çeşitli kaynaklardan ve/veya internet yoluyla ön bilgi veya fikir sahibi

Kaynaklar

Ç.Ü. Tekstil Mühendisliği Laboratuvarı Dersi Deney Föyleri

Notlar

Uygulanan deneyleri anlatan bilimsel içerikli web siteleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1) Tekstil materyallerinin testlerinin yapıldığı laboratuar ortam koşullarını öğrenmek.
ÖÇ02 2) Fiziksel ve kimyasal tekstil muayenelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazları kullanabilme becerisini kazanabilmek.
ÖÇ03 3) Testlerin sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanabilmek.
ÖÇ04 4) Elyaf, iplik ve kumaşların seçilmiş özelliklerini kalite kontrol testleriyle tespit edebilme becerisini kazanabilmek.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dönem içerisinde uygulaması yapılacak testlerin teorik anlatımı 1 Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
2 Dönem içerisinde uygulaması yapılacak testlerin teorik anlatımı 2 Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Gösteri
3 Dokunmuş Tekstil Mamullerinin Eğilme Dayanımının Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
4 Kumaşlarda Yırtılma Mukavemeti Tayini (Elmendorf Metodu) Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
5 Tekstil Mamullerinde Hidrofilite Derecesinin Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
6 Boyalı ve Baskılı Tekstil Mamullerinin Ticari ve Ev Tipi Yıkamalara Karşı Renk Haslıklarının Tespiti Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
7 İplikte Büküm Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
9 İplik Tüylülüğünün Belirlenmesi Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
10 Tekstil Mamüllerinin Çektirme Yöntemine Göre Boyanması ve Spektrofotometrik Kalite Kontrol Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme
11 Dokuma Kumaşlarda Kopma Mukavemeti ve Uzaması Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
12 Tekstil Mamullerinde Dairesel Eğilme Metodu ile Yumuşaklık Derecesinin Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
13 Örülmüş Kumaşlarda Yapısal Özelliklerin Analizi Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
14 Elyaf Karışım Oranlarının Belirlenmesi Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
15 Deneylerin Telafisi Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS