TLZ306 Terbiye Teknolojisi II

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ306
Ad Terbiye Teknolojisi II
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş. Gör. MEHMET BEBEKLİ


Dersin Amacı

Sentetik lifler açısından ön terbiye ve boyamanın teorik olarak öğretilmesi. Karışım kumaşların ön terbiye ve boyamasının öğretilmesi. Genel boyama hatalarının örnekler üzerinde anlatılarak tanıtılamsı.

Dersin İçeriği

Sentetik liflerin genel özellikleri. Sentetik liflerin ön terbiyesi ve boyanması. Karışım kumaşlar ön terbiyesi ve boyanması. Boyama hataları

Dersin Ön Koşulu

koşul yok

Kaynaklar

TARAKÇIOĞLU I., Tekstil ve Terbiye Makinaları,Cilt 3, İZMİR,1986 GÖL, İ., Boyama Teknolojisi II Ders Notları , M.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi-Tekstil Eğitimi Bölümü, İSTANBUL,1997 T.K.A.M. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi, Cilt 3,5,6,7, İSTANBUL, 1998 BÜYÜKAŞIK D., Poliester/viskon Karışımı Kumaşların Terbiye ve Boyama Yöntemlerinin İncelenmesi. Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2000 HODJİYEV R.,Tekstil Endüstrisinde Renk Bilgisi ve Renk Ölçüm Metodlarının İncelenmesi,Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2002 İNCEKALAN H.,Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Sentetik karakterli Boyarmaddelerin Uygulamalarının İncelenmesi, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 PALA H., Tekstil Terbiyesinde Boyarmadde ve Boyama Uygulamalarının Araştırılması, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 GEYİK C., Tekstil Terbiyesinde Meydana Gelen Hatalar ve Çözüm Önerileri, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 KARAKUTLU A., Tekstil Terbiyesinde Genel Boyama Teknolojisinin Araştırılması, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2005 BEBEKLİ, M., Ç.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Ders Notları, ADANA ,2007

Notlar

TARAKÇIOĞLU I., Tekstil ve Terbiye Makinaları,Cilt 3, İZMİR,1986 GÖL, İ., Boyama Teknolojisi II Ders Notları , M.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi-Tekstil Eğitimi Bölümü, İSTANBUL,1997 T.K.A.M. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi, Cilt 3,5,6,7, İSTANBUL, 1998 BÜYÜKAŞIK D., Poliester/viskon Karışımı Kumaşların Terbiye ve Boyama Yöntemlerinin İncelenmesi. Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2000 HODJİYEV R.,Tekstil Endüstrisinde Renk Bilgisi ve Renk Ölçüm Metodlarının İncelenmesi,Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2002 İNCEKALAN H.,Tekstil Terbiyesinde Kullanılan Sentetik karakterli Boyarmaddelerin Uygulamalarının İncelenmesi, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 PALA H., Tekstil Terbiyesinde Boyarmadde ve Boyama Uygulamalarının Araştırılması, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 GEYİK C., Tekstil Terbiyesinde Meydana Gelen Hatalar ve Çözüm Önerileri, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2004 KARAKUTLU A., Tekstil Terbiyesinde Genel Boyama Teknolojisinin Araştırılması, Ç.Ü. Tekstil Müh. Bölümü, Proje, ADANA, 2005 BEBEKLİ, M., Ç.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Ders Notları, ADANA ,2007


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sentetik lifleri tanıması
ÖÇ02 Sentetik liflerin ön terbiyesi öğrenilmesi
ÖÇ03 Sentetik liflerin boyanmasının öğrenilmesi
ÖÇ04 Karışım kumaşların ön terbiyesi ve boyanması öğrenilmesi
ÖÇ05 Boyamadaki terbiye hataları öğrenilmesi


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 1
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 GENEL BİLGİLER Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 SENTETİK LİFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE GENEL BİLGİLER Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 POLİESTER LİFLERİ ÖN TERBİYESİ VE BOYANMASI Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Polyesterin Boyanma PES'in Boyanma Özellikleri Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 PES Liflerinin Boyanma Yöntemleri Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 POLİAMİD LİFLERİ Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 POLİAMİD LİFLERİNİN BOYANMASI Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 POLİÜRETAN LİFLERİ VE BOYANMASI Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 POLİVİNİL LİFLERİ VE BOYANMASI Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 POLYESTER/VİSKON KARIŞIMI KUMAŞLARIN BOYANMASI Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 PES/VİS Kumaşların Boyama Uygulaması Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 BOYAMA HATALARI 1 Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 BOYAMA HATALARI 2 Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Boyama hataları 3 Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS