TLZ308 Tekstilde Kalite Kontrol

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ308
Ad Tekstilde Kalite Kontrol
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BELKIS ZERVENT ÜNAL


Dersin Amacı

Elyaf, iplik ve kumaş kalite kontrol testleri, bu testler için kullanılan cihazlarının çalışma prensipleri ve ilgili standartlar hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Tekstilde test ve atmosfer koşulları. Test için numune alma yöntemleri. Elyaf uzunluğunun, inceliğinin, olgunluk derecesinin ve yabancı madde miktarının tespitinde kullanılan test yöntemleri. Tekstil materyallerinin mukavemetinin ölçümünde temel prensipler ve kullanılan yöntemler. İplik numarası, büküm, düzgünsüzlük ve tüylülük ölçümü. Kumaşların temel fiziksel (gramaj, kalınlık, sıklık vb) ve performans özelliklerinin (tutum, dökümlülük, mukavemet, konfor, haslık vb) tespitinde kullanılan yöntemler.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Ders koordinatörü tarafından hazırlanan ders notları

Notlar

Bozdoğan F., Fiziksel Tekstil Muayeneleri, Meta Basım Matbabacılık, 2010 Yıldırım K., Kutlay K., Kaya A.S., Tekstil Kalite Kontrol Test ve Analizleri, Nobel Bilimsel Eserler, 2022


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Pamuk liflerine uygulanan seçilmiş kalite kontrol testlerini anlatabilir.
ÖÇ02 Yün liflerine uygulanan seçilmiş kalite kontrol testlerini anlatabilir.
ÖÇ03 Seçilmiş iplik kalite kontrol testlerini anlatabilir.
ÖÇ04 Seçilmiş kumaş kalite kontrol testlerinin uygulanışını anlatabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 3
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Test ve Atmosfer Koşulları, Test için Numune Alma Yöntemleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Elyaf Uzunluğu ve Elyaf İnceliği Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Elyafta Olgunluk ve Mukavemet Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Elyaf Kalite Kontrol Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
5 İplik Numarası, İplik Bükümü ve Mukavemeti Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 İplik Düzgünsüzlüğü ve Tüylülüğü Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 İplik Kalite Kontrolü Laboratuvar Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kumaş Fiziksel Özelliklerinin Tespiti Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Kumaşlarda Çekme ve Mukavemet Testleri (yırtılma, kopma, patlama mukavemeti) Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Kumaşlarda Aşınma ve Boncuklanma Testleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kumaşlarda Tutum ve Dökümlülük Özelliğinin Tespiti Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Kumaşlarda Güç Tutuşurluk, Su Geçirgenlik ve Su İticilik Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Renk Haslığı ve HaslıkTestleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS