TLS302 Polimer Bilgisi ve Teknolojileri

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS302
Ad Polimer Bilgisi ve Teknolojileri
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ ERBİL


Dersin Amacı

Tekstil liflerinin temel yapıtaşı olan polimer kavramı ve bilgisini edindirmek, yapay lif teknolojisi için gerekli temel bilgileri kazandırmak

Dersin İçeriği

Polimerler, Polimer Üretiminde Kullanılan Girdiler, Polimerlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Polimerlerin Mekanik Özellikleri, Polimerizasyon Teknikleri, Termoplastik Teknolojisi, Termoset Teknolojisi, Elastomer Teknolojisi, Polimer Kompozitleri, Lif Teknolojisi, Polimer Filmler, Polimer Köpükleri, Polimer Kaplamalar, Polimerlerde Kullanılan Katkı Maddeleri

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

ders sunumları

Notlar

Polimer Teknolojisi - Prof.Dr. Mehmet Saçak


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Polimer kavramı hakkında ileri düzey bilgi sahibi olur
ÖÇ02 Farklı polimer tiplerinin üretimleri hakkında bilgiler edinir
ÖÇ03 Polimerlerin fiziksel ve kimyasal davranışlarını anlar
ÖÇ04 Tekstilde kullanılmaya uygun polimer tipi ve özelliklerini öğrenir
ÖÇ05 Polimer sentezi konusunda bilgi sahibi olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 3
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Polimerler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Polimer Üretiminde Kullanılan Girdiler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Polimerlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Polimerlerin Mekanik Özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Polimerizasyon Teknikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Termoplastik Teknolojisi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Termoset Teknolojisi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Elastomer Teknolojisi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Polimer Kompozitleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Lif Teknolojisi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Polimer Filmler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Polimer Köpükleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Polimer Kaplamalar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Polimerlerde Kullanılan Katkı Maddeleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS