TLS304 Yünlü Tekstil Endüstrisi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS304
Ad Yünlü Tekstil Endüstrisi
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. PINAR DURU BAYKAL


Dersin Amacı

Yün iplikçiliğinin temel prensipleri ve üretim yöntemleri hakkında bilgi vermek, Yün iplikçiliğinin proseslerini ve kullanılan makinaları tanımak, Yün iplikçiliğindeki bir eğirme yönetmi için üretim akışını planlayabilmek, üretime uygun hammaddeyi seçebilmek, ürünü ve üretimi tasarlayabilmek, uygun makine ve prosesi seçebilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmak, yünlü kumaş türleri hakkında bilgi kazandırmak

Dersin İçeriği

Yün Lifinin Dünyadaki Durumu ve Kullanım Alanları, Yünün Yapısı ve Özellikleri: Yünün Kimyasal Yapısı ve Özellikleri, Yünün Fiziksel Yapısı ve Özellikleri, Yünün Özelliklerine Göre Sınıflandırılması. Tasnif ve Tefrik, Yıkama, Kurutma işlemleri, Yün İplikçiliği Sistemleri: Kamgarn İplikçiliği, Yarı Kamgarn İplikçiliği, Straygarn İplikçiliği, Yünlü Kumaş İsimleri ve Özellikleri, Yünlü Kumaşlara Uygulanan Terbiye İşlemleri

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

1. Yüksek B., Strayhgarn ve Kamgarn İplikçiliği, İTÜ, İstanbul (1986) 2. Anonim, Yün İplik Teknolojisi, SAGEM Yayınları, Bursa (1993) 3. Gürcan, A.H., Yün İplikçiliği I-II, Ege Üniv. İzmir (1999) 4. Brearly A. And Iredale J.A., The Woollen Industry, Wira, UK (1981) 5. Brearly A. And Iredale J.A., The Worsted Industry, Wira, UK (1980)

Notlar

Ders notları ve referans kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil teknolojisi-yün iplik teknolojisi hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ02 Yünlü Tekstil endüstrisi ile ilgili problemleri tanımlama, analiz ve formüle etme ve çözüm becerisi kazanır
ÖÇ03 Yünlü kumaşlar hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ04 Yünlü kumaşlara uygulanan terbiye işlemleri hakkında bilgi sahibi olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 2
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yün lifi hakkında genel bilgiler, Yün Lifinin Dünyadaki Durumu ve Kullanım Alanları, Yünün Yapısı ve Özellikleri Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
2 Yünün Kimyasal Yapısı ve Özellikleri, Yünün Fiziksel Yapısı ve Özellikleri, Yünün Özelliklerine Göre Sınıflandırılması. Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
3 Tasnif ve Tefrik İşlemleri, Yün lifinin yıkanması ve kurutulması Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
4 Yıkama makineleri, Yıkama yöntemleri ve kurutma makinaları Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
5 Strayhgarn iplikçiliği, prosesler ve makinalar Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
6 Strayhgarn ipliklerinin yapısı ve özellikleri Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
7 Kamgarn iplikçiliği, prosesler ve makinalar Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kaynaklar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kamgarn ipliklerinin yapısı ve özellikleri Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
10 Yarı Kamgarn iplikçiliği, prosesler ve makinalar Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
11 Yarı Kamgarn ipliklerinin yapısı ve özellikleri Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
12 Yünlü Kumaşlar, isimleri ve özellikleri Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
13 Yünlü Kumaşların kullanım ve bakım etiketleri Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
14 Yünlü Kumaşlara uygulanan terbiye işlemleri Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
15 İlgili makalelerin incelenmesi Ders notları ve referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kaynaklar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kaynaklar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS