TLS306 Tekstüre İplikçiliği

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS306
Ad Tekstüre İplikçiliği
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN


Dersin Amacı

Filament iplik üretiminde iplik özelliklerini geliştirmek amacıyla kullanılmakta olan tekstüre iplik üretim yöntem ve makinalarının tanıtımı bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

Tekstüre İplikçiliğine Giriş, Dünya Elyaf ve İplik Kapasiteleri, Tekstil Elyaf ve İplikleri, Tekstüre İşlemi, Tekstüre Teknikleri; Termo-mekanik Tekstüre Teksnikleri, Mekanik Tekstüre Teksnikleri, Diğer Teknikler, Tekstüre İpliklerin Kalite Kontrolü

Dersin Ön Koşulu

Ön Koşul Yok

Kaynaklar

1. O. Babaarslan, Tekstüre İplikçiliği Ders Notları, ÇÜ., Müh.Fak. Tekstil Müh.Bölümü, 2022, Adana 2. A. Demir &A.R. Torun, Tekstil Üretim Yöntemleri, (Tercüme), ISBN: 975-97055-1-6, 2003, ITU-İstanbul.

Notlar

1. A. Demir &A.R. Torun, Tekstil Üretim Yöntemleri, (Tercüme), ISBN: 975-97055-1-6, 2003, ITU-İstanbul.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
ÖÇ02 Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
ÖÇ03 Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
ÖÇ04 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
ÖÇ05 Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tekstüre İplikçiliğine Giriş Referans kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Dünya Elyaf ve İplik Kapasiteleri Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Tekstilde Kullanılan Elyaf ve İplik Çeşitleri Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Yapay Lifler ve Filament İplik Üretimi Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Yapay Liflerin Sahip Olduğu Avantajı ve Dezavantajı Yönler Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Tekstüre İşlemi ve Teknolojisi Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Tekstüre İplik Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırması Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Termo-Mekanik Tekstüre Teknikleri Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Yalancı-Büküm Tekstüre Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Sıkıştırma (Yığma) Tekstüre; Bıçaklı Kenar Tekstüre Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Dişli-Çark Tekstüre; Örme-Sökme Tekstüre Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Mekanik Tekstüre Teknikleri Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Hava-Jetli Tekstüre; Dolaştırma Tekstüre Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Tekstüre İplikçiliğinde Kalite Kontrol Ders Notları, Kaynak Kitap ve Makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS