TLS308 Havlu ve Kadife Üretimi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS308
Ad Havlu ve Kadife Üretimi
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BELKIS ZERVENT ÜNAL


Dersin Amacı

Türk tekstil sanayinde önemli bir yere sahip olan hav yapılı kumaşlardan havlu ve kadife üretim tekniklerini, makinalarını, temel özelliklerini ve kalite kontrol testlerini öğretmek.

Dersin İçeriği

Ülkemizde havlu ve kadife kumaş imalatı ve dış ticareti, Ev tekstili sektöründe bu kumaşların yeri ve önemi. Sektör analizi. Havlu kumaş üretiminde yaygın kullanılan elyaf ve iplik özelliklerinin incelenmesi. Havlu kumaş üretim teknikleri (dokuma ve örme) ve kalite kontrolü, üretim hesapları, kadife havlu üretimi. Kadife kumaş üretim teknikleri. Havlu ve kadife kumaş üretim yöntemlerinde ve makinalarında gerçekleşen teknolojik gelişmeler, son yıllarda geliştirilen fonksiyonel/akıllı havluların irdelenmesi

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Ders koordinatörü tarafından hazırlanan ders notları

Notlar

İnternet kaynakları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Havlu kumaş üretim yöntemlerini anlatabilir.
ÖÇ02 Kadife kumaş üretim yöntemlerini anlatabilir.
ÖÇ03 Havlu ve kadife dokuma makinalarının çalışma prensiplerini anlatabilir.
ÖÇ04 Konuyla ilgili güncel gelişmeleri bilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ülkemizde havlu ve kadife kumaş imalatı ve dış ticareti, Ev tekstili sektöründe bu kumaşların yeri ve önemi. Sektör analizi. Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Havlu kumaş üretiminde yaygın kullanılan elyaf ve iplik özelliklerinin incelenmesi. Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Dokuma havlu kumaş üretim teknikleri Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Dokuma havlu kumaş üretim teknikleri-2 Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Örme havlu kumaş üretim teknikleri Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Kadife havlu üretimi Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Havlu kumaş üretim hesapları Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Havlu kumaş kalite kontrolü Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Kadife kumaş üretim teknikleri Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Kadife kumaş üretim teknikleri-2 Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kadife kumaş kalite kontrolü Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Havlu ve kadife kumaş üretim yöntemlerinde ve makinalarında gerçekleşen teknolojik gelişmeler Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Son yıllarda geliştirilen fonksiyonel/akıllı havluların incelenmesi. Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Konu tekrarı Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS