TLS312 Çözgü Örmeciliği

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS312
Ad Çözgü Örmeciliği
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SERİN MEZARCIÖZ


Dersin Amacı

Çözgü örmeciliğini ve temel prensiplerini tanıtmak, sınıflandırmak, çözgülü örme makinelerini tanıtmak, temel çözgülü örme desenlerini tanıtmak, çözgülü örme yapıların kullanımı hakkında bilgi vermek

Dersin İçeriği

Çözgü örmeciliğini ve temel prensipleri,Temel yatırım hareketleri ve notasyon, Çözgülü örme kumaş yapıları,Çözgü iplik hesaplamaları

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

1. YÜKSEK, M., Çözgülü Örmecilik Esasları, Ders Notları, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 2009, 40 sayfa. 2. BAHRİYELİ, B., BADUR ÖZKENDİRCİ, B., Tekstil Teknolojisi Ders Notları, Marmara Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi,2009, 173. 3. RAZ, S., Warp Knitting Production, Heidelberg, (1987) ISBN: 3-87529-022-4 4. Karl Mayer Makine Katalogları

Notlar

1. YÜKSEK, M., Çözgülü Örmecilik Esasları, Ders Notları, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 2009, 40 sayfa. 2. BAHRİYELİ, B., BADUR ÖZKENDİRCİ, B., Tekstil Teknolojisi Ders Notları, Marmara Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi,2009, 173. 3. RAZ, S., Warp Knitting Production, Heidelberg, (1987) ISBN: 3-87529-022-4 4. Karl Mayer Makine Katalogları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Çözgü örmeciliğini ve temel prensiplerini öğrenme
ÖÇ02 Temel yatırım hareketleri ve notasyonu öğrenme
ÖÇ03 Çözgülü örme kumaş yapılarını kavrama
ÖÇ04 Çözgü iplik hesaplamalarını kavrama


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 1
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 2
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Çözgü örmeciliğinin tarihçesi, tanıtımı ve makinelerinin sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Genel terim ve tanımlamalar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Temel yatırım hareketleri ve Notasyon Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Çözgülü örme makinelerinin temel elemanları: İğneler, Platinler. Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Çözgülü örme makinelerinin temel elemanları:İplik klavuzları ve diğer yardımcı elemanlar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Atkılı örme kumaş ve çözgülü örme kumaş özelliklerinin karşılaştırılması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Sürgülü iğne ile ilmek oluşumu Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kancalı iğne ile ilmek oluşumu Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Esnek uçlu iğne ile ilmek oluşumu. Çözgülü örme için temel kavramlar Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Çözgü otomat (trikot) makineleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Raschel makineleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Temel çözgülü örme desenleri: Franse, Trikot, tuch, satin, vb. Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 İki rehber raylı çözgülü örme desenleri: Çift trikot, kilit örgü, satin örgü, ters kilit örgü, vb. Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Çözgü iplik hesaplamaları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS