TLS318 Konfeksiyonda Kalite Kontrol

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS318
Ad Konfeksiyonda Kalite Kontrol
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. PINAR DURU BAYKAL


Dersin Amacı

Konfeksiyonda kalitenin önemini vurgulamak, kalite ve kalite kontrol ile ilgili genel kavramları tanıtmak, konfeksiyonda kalite sistemi kurma sürecini öğretmek, kalite kontrol noktaları ve kalite standartları hakkında temel bilgileri kazandırmak.

Dersin İçeriği

Konfeksiyonda Kalite Kavramı, Tanımı Ve Önemi. Konfeksiyon İşletmelerinde Hatalar, Nedenleri, Sınıflandırılması. Konfeksiyonda Kalite Kontrol Noktaları. Kaliteyi Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri. Toplam Kalite Yönetimi Ve Konfeksiyonda Uygulanması

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

1-Konfeksiyonda Kalite Kontrolü, Eğitim Kursu El kitabı, Juki Corporation, 2000 2-Ders Notları ve ilgili makaleler

Notlar

Ders notları ve referans kitaplar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Konfeksiyonda kalite sistemi kurma sürecini öğrenir
ÖÇ02 Konfeksiyonda kalite kontrol noktaları ve kalite standartları hakkında temel bilgileri kazanır
ÖÇ03 Konfeksiyonda kaliteli üretim için yapılması zorunlu faaliyetleri öğrenir
ÖÇ04 Konfeksiyon işletmelerinde hata kaynaklarını tespit edilebilme becerisi kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 2
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 2
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Konfeksiyon teknolojisi hakkında temel bilgiler, konfeksiyonda pazar durumu, ihracat-ithalat verileri Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Kalite ile ilgili genel kavramlar, kalite-kontrol, istatistiksel kalite-kontrol, toplam kalite yönetimi, kalite güvence sistemleri, kalite çemberler Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Kalite maliyetleri, ürün kalitesinin yaratılmasındaki süreçler Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Konfeksiyonda kalite sistemi kurma süreci; kalitenin saptanması sürecinde yapılanlar Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Kalitenin üretilmesi sürecinde ve kalitenin değerlendirilmesi sürecinde yapılanlar, kontrol yöntemleri; yüzde yüz kontol, seçmeli kontrol Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Hammadde ve yardımcı malzeme kontrolü Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Konfeksiyonda proses kontrol; kesimhanede kalite kotrol Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kaynaklar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Dikimhanede kalite kontrol; bant girişinde kalite kontrol, bantta ara kontrol yöntemleri, örnek uygulamalar, dikkat edilmesi gereken hususlar Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Dikimhanede sık rastlanan hatalar için neden-sonuç diyagramı hazırlanması, örnekler Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Bitmiş bir giyside son kalite kontrol işlemleri ve kalite toleransları, kalite düzeyinin saptanması, ambalaj ve paketlemede kalite kontrol Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Konfeksiyonda karşılaşılan hataların sınıflandırılması; kalıp hataları, pastal grafiğinde rastlanan hatalar, serimde ve kesimde karşılaşılan hatalar Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Dikim hataları, tanımları, nedenleri ve çözüm önerileri Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Ütüleme, paketleme ve depolama hataları Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kaynaklar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kaynaklar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kaynaklar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS