TLS324 Boyarmadde Kimyası

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS324
Ad Boyarmadde Kimyası
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş. Gör. MEHMET BEBEKLİ


Dersin Amacı

Tekstil Mühendisliğinde Kullanılan Boyarmmadde gruplarının uygulama ,kullanım ve kimyasal olarak incelenmesi

Dersin İçeriği

Tekstil'de Kullanılan boyarmaddeler hakkında bilgi ve inceleme

Dersin Ön Koşulu

koşul yok

Kaynaklar

[1] BEBEKLİ M., Boyarmadde Kimyası Ders Notları, Ç.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, ADANA, 2003 [2] ÖZCAN, Y., Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1984 [3] E.N. Abrahart, Dyes and Their İntermediates, Chapter 1, London, 1977 [4] R. Macgregor, Kinetiks and Equlibria in Dyeing, Text. Chem. and Colour, 1980 [5] R. H. Peters, Textile Chemistry, Vol. III, Elseiver, Amsterdam, 1975 [6] P. W. Leadbetter and A. T. Leaver, Disperse Dyes-the Challenge of the 1990s, 1989 [7] TARAKÇIOĞLU, I., Tekstil Terbiyesi ve Makinaları, Ege Üniversitesi Yayınları, Bornova, İzmir, 1979 [8] R. S. Bhagvat, Jet Dyeing Machines, 1992 [9] R.G. Kuehni, J.C. King, R.E. Philips, Dyes, aplication and evolution, Kirk Othmer Encyclopedia, New York1979 [10] A.A. Vaidya, Dyeing of Polyester in Loose Fibre and Yarn Forms, İndian İnstt., Nev Delhi, İndia, 1987 [11] A.H.M. Renfrev, Reactive dyes for celulose; replacement of anthraquinone blues blues by tripheno dioaxazines, 1988 [12] A Leeple and R. Jenny, Farbenvarianten fur sport und freizert artikel aus PAC/CO, 1988 [13] D.R. Hilderbrant, Fiber reactive dyestuf, Chemtech, 1978 [14] HODJİYEV R., Adana Bölgesinde Seçilmiş Tekstil Fabrikalarında Uygulanan Renklendirme Yöntem ve Makinalarının İncelenmesi, Tekstil Mühendisliği Bitirme Ödevi, ADANA / 2002

Notlar

[1] BEBEKLİ M., Boyarmadde Kimyası Ders Notları, Ç.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, ADANA, 2003 [2] ÖZCAN, Y., Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1984 [3] E.N. Abrahart, Dyes and Their İntermediates, Chapter 1, London, 1977 [4] R. Macgregor, Kinetiks and Equlibria in Dyeing, Text. Chem. and Colour, 1980 [5] R. H. Peters, Textile Chemistry, Vol. III, Elseiver, Amsterdam, 1975 [6] P. W. Leadbetter and A. T. Leaver, Disperse Dyes-the Challenge of the 1990s, 1989 [7] TARAKÇIOĞLU, I., Tekstil Terbiyesi ve Makinaları, Ege Üniversitesi Yayınları, Bornova, İzmir, 1979 [8] R. S. Bhagvat, Jet Dyeing Machines, 1992 [9] R.G. Kuehni, J.C. King, R.E. Philips, Dyes, aplication and evolution, Kirk Othmer Encyclopedia, New York1979 [10] A.A. Vaidya, Dyeing of Polyester in Loose Fibre and Yarn Forms, İndian İnstt., Nev Delhi, İndia, 1987 [11] A.H.M. Renfrev, Reactive dyes for celulose; replacement of anthraquinone blues blues by tripheno dioaxazines, 1988 [12] A Leeple and R. Jenny, Farbenvarianten fur sport und freizert artikel aus PAC/CO, 1988 [13] D.R. Hilderbrant, Fiber reactive dyestuf, Chemtech, 1978 [14] HODJİYEV R., Adana Bölgesinde Seçilmiş Tekstil Fabrikalarında Uygulanan Renklendirme Yöntem ve Makinalarının İncelenmesi, Tekstil Mühendisliği Bitirme Ödevi, ADANA / 2002


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Boyarmadde kavramını ve Renk kavramını anlama
ÖÇ02 Renk teorileri hakkında bilgilerin öğrenilmesi
ÖÇ03 Boyarmaddelerin Uygulama , Kulllanım ve Kimyasal özelliklerini anlama
ÖÇ04 Reçete hazırlanmasını öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Genel Giriş Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Işık ve Renk yapısı Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Renk bilgisi Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Renk içerisinde ışık dalga boyları Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 İnsan gözünün Görünür bölge ve diğer renk alanalrı Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Boyarmaddelerin incelenmesi Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Boyarmaddelerin genel sınıflandırılması Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Azo Boyarmaddelerinin Adlandırılması ve Sınıflandırılması Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Azo Boyar Maddelerinin Uygulama Alanına Göre Sınıflandırılması Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Reaktif Boyarmaddeler Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Katyonik Azo Boyarmaddeler Azo Pigment ve Solvent Boyarmaddeleri Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 TEKSTİL MAMÜLLERİNİN BOYAMA UYGULAMALARIN DA TEKNİK İNCELEME Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 ELYAF GRUPLARINA GÖRE KULLANILAN BOYARMADDELER Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 RENK INDEKSİ Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS