TLS326 Yüksek Performanslı Lifler

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS326
Ad Yüksek Performanslı Lifler
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ ERBİL


Dersin Amacı

Tekstil Mühendisliği alanında kullanılan yüksek performanslı liflerin tanınması, temel özelliklerinin, üretim yöntemlerinin ve kullanım alanlarının öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Yüksek Performanslı Liflere Giriş, Aramidler, Jel-eğrilmiş yüksek performanslı polietilen lifler, Diğer yüksek modüllü yüksek mukavemetli (HM-HT) polimer Elyaflar, karbon fiber, cam elyafı, seramik elyaf, Kimyasal olarak dirençli lifler, Termal dayanıklı elyaf

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

ders sunumları

Notlar

High-performance fibres by J W S Hearle Textile Institute (Manchester, England)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yüksek Performanslı Lifler tiplerini öğrenir
ÖÇ02 Yüksek Performanslı Liflerin karakteristik ve ayırtedici özelliklerini tanımlar
ÖÇ03 Geleneksel tekstil lifleri ile farklarını kavrar
ÖÇ04 Moleküler düzenleme ve polimerizasyon kavramlarını öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 4
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 3
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yüksek Performanslı Liflere Giriş, Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Aramidler Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Jel-eğrilmiş yüksek performanslı polietilen lifler Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 İplik ve kumaş işleme Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Diğer yüksek modüllü yüksek mukavemetli (HM-HT) polimer Elyaflar Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Rus aromatik lifleri (KEP) Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Carbon fibres Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Bireysel araştırma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Glass fibres Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Ceramic fibres Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
11 Silisyum karbür bazlı lifler Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kimyasal olarak dirençli lifler Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Klorlu lifler: PVDC (ARH) Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Termal dirençli lifler Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Termosetler (HE ve HS) Bireysel araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınav hazırlığı Bireysel araştırma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel araştırma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS