TLS401 İplik Üretim Yöntem ve Makinaları

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS401
Ad İplik Üretim Yöntem ve Makinaları
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN


Dersin Amacı

Tekstil endüstrisinde olmazsa olmaz konumunda olan iplik üretimi, teknolojisi ve makinaları hakkında bir mühendis için gerekli olan teknik ve teknolojik bilgi birikiminin kazandırılması bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

İplik üretim bilgileri ve iplikçiliğin tarihi gelişim süreci hakkında ilgilendirme, ştapel liflerin eğrilmesinde kullanılan iplik üretim yöntem ve sistemlerini sınıflandırma, tekstil liflerine mukavemet kazandırma yollarını ve eğirmede öncelikli lif özelliklerini belirleme, Ring eğirme; Makina yapısı ve tasarım özellikleri, eğirme prensibi, temel eğirme elemanları, eğirme geometrisi, kompakt eğirme, kompakt eğirme sistemleri, ring ve kompakt iplik özellikleri ve teknolojik gelişmeler hakkında teknik ve teknolojik bilgiler vermek. Açık-Uç (Open-End) Rotor İplikçiliği; Tarihi gelişim süreci, eğirme prensibi, teknolojik yapısı, proses adımları, temel eğirme elemanları, iplik yapı ve özellikleri ile OE Rotor ipliklerinin kullanım alanları hakkında bilgiler vermek, Açık-Uç (OE) Friksiyon İplikçiliği ve eğirme sistemleri hakkında bilgi vermek, Hava Jetli ve Vorteks iplik eğirme teknolojisini tanıtmak ve makinaları hakkında teknik ve teknolojik bilgiler vermek, İplik Üretim Yöntem ve Makinaları ile ilgili teknik hesaplamaları

Dersin Ön Koşulu

Ön Koşul Yok

Kaynaklar

1. O. Babaarslan, İplik Üretim Yöntem ve Makinaları Ders Notları, ÇÜ., Müh.Fak. Tekstil Müh.Bölümü, 2022, Adana

Notlar

1. Klein W., A Practical Guide to Ring Spinning, The Textile Institute, UK, (1987) 2. Lawrence C., Fundamentals of Spun Yarn Technology, CRC Press LLC, USA (2003) 3. Klein W., The Technology of Short Staple Spinning, The Textile Institute, UK (1990) 4. Lord Peter R.,Handbook of Yarn Prduction; Technology, Sciences and Economics, Woodhead Publishing Ltd., UK (2003) 5. Trommer G., Rotor Spinning, Deutscher Fachverlog GmbH, Germany (1995)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil Teknolojisi - İplik Eğirme Teknikleri/Yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder
ÖÇ02 Tekstil Mühendisliği problemleri tanımlama, formüle etme ve Çözüm becerisi kazanmayı açıklar
ÖÇ03 İplik Üretim Makinaları hakkında teknik bilgiye sahip olmayı ifade eder
ÖÇ04 Belirlenmiş bir hedefe ulaşabilmek için bir sistem ve/veya üretim süreci tanımlama ve/veya tasarlama becerisi kazanmayı tanımlar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Giriş; iplik üretim bilgileri ve iplikçiliğin tarihi gelişim süreci Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 İplik Üretim Yöntem ve Makinalarnı sınıflandırma, tekstil liflerine mukavemet kazandırma yollarını anlatma ve eğirmede öncelikli lif özelliklerini belirleme Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Ring İplik Eğirme Teknolojisine Giriş; eğirme prensibi, makinanın yapısı ve özellikleri, eğirme elemanları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
4 Ring İplik Eğirme Makinesinde temel eğirme elemanlarının teknik özellikleri ve eğirmeye olan etkisi Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
5 Eğirme Geometrisi ve Kompakt İplik Eğirme Teknolojisi, Kompakt İplik Eğirme Sistemleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
6 Ring ve Kompakt ipliklerin özellikleri ve bu sistemlerdeki teknolojik gelişmeler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
7 Açık-Uç (OE) Rotor iplik eğirme teknolojisine giriş; eğirme prensibi, makinenin yapısı ve teknik özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınav hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Rotor iplikçiliğinde proses adımları, temel eğirme elemanları ve eğirmeye olan etkisinin analizi Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 OE Rotor ipliklerinin yapı ve özellikleri, kullanım alanları ve ring iplikleri ile mukayese Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Açık-Uç Friksiyon iplikçiliğine giriş; eğirme prensibi ve gelişim süreci Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 OE Friksiyon iplik üretim sistem ve makine çeşitleri, temel eğirme elemanları ve özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Hava Jetli ve Vorteks iplik üretim teknolojisi; eğirme prensibi, makinaları ve eğirme elemanları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Diğer eğirme yöntem ve makinaları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 İplik üretim hesaplamaları ve konu tekrarı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS