TLS407 Halı Üretimi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS407
Ad Halı Üretimi
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BELKIS ZERVENT ÜNAL


Dersin Amacı

Türk tekstil sanayinde önemli bir yere sahip olan hav yapılı kumaşlardan halı ve battaniye üretim tekniklerini, makinalarını, temel özelliklerini ve kalite kontrol testlerini öğretmek.

Dersin İçeriği

Türkiye'de halı imalatı ve dış ticareti, Ev tekstili sektöründe bu kumaşların yeri ve önemi. Sektör analizi. Halı üretiminde yaygın kullanılan elyaf ve iplik özelliklerinin incelenmesi. Halı üretim teknikleri, halılara uygulanan kalite kontrol testleri, üretim hesapları. Battaniye üretim teknikleri. Halı üretim yöntemlerinde ve makinalarında gerçekleşen teknolojik gelişmeler, son yıllarda geliştirilen fonksiyonel / akıllı halıların irdelenmesi.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Ders Koordinatörü tarafından hazırlanan ders notları

Notlar

İnternet kaynakları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Halı üretim yöntemlerini karşılaştırabilir.
ÖÇ02 Halı makinalarının çalışma prensiplerini bilir.
ÖÇ03 Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder. 
ÖÇ04 Halı üretiminde kullanılan iplikleri tanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 1
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Türkiye’de halı imalatı ve dış ticareti, Ev tekstili sektöründe bu kumaşların yeri ve önemi. Sektör analizi. Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Halı üretiminde yaygın kullanılan elyaf özelliklerinin incelenmesi. Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Halı üretiminde yaygın kullanılan iplik özelliklerinin incelenmesi. Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Halı üretim teknikleri, Wilton halıları Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Halı üretim teknikleri, Axminster halıları Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Halılara uygulanan kalite kontrol testleri Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Halılara uygulanan kalite kontrol testleri-2 Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Üretim hesapları Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Battaniye üretim teknikleri Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Battaniye üretim teknikleri-2 Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Halı üretim yöntemlerinde ve makinalarında gerçekleşen teknolojik gelişmeler Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Halı üretim yöntemlerinde ve makinalarında gerçekleşen teknolojik gelişmeler-2 Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Son yıllarda geliştirilen fonksiyonel/akıllı halıların irdelenmesi. Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Konu tekrarı Ders Notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS