TLS411 Baskı Teknolojisi

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS411
Ad Baskı Teknolojisi
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

Baskı türleri, hazırlık yöntemleri, uygulanışları ve kullanılan kimyasallar hakkında bilgi elde etmek.ekstil Baskı Tekniklerinin ve Makinalarının Tanıtılması. Elyaftan Kumaşa Baskı Metotlarının Tanıtılması

Dersin İçeriği

Baskı türleri, rulo baskı, film-druck(pano) baskı, rotasyon baskı, özel baskı türleri, baskı kimyasalları, baskı ard işlem makinaları Elyaftan Kumaşa Baskı Metotları. Tekstil Baskı Makinaları . Kurutma Yöntem ve Makinaları. Fiksaj Yöntem ve Makinaları. Baskı Hataları ve Giderilebilme Yöntemleri. İnovatif tekstillere baskı.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

DOBA KADEM F., Baskı teknolojisi ders notları, Çukurova Üniversitesi, 2022

Notlar

Baskı teknolojisi web adresleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil baskı teknikleri ve makinaları hakkında genel bilgi kazanırBaskı türlerini bilir
ÖÇ02 Baskılı ürünlerin üretim teknolojisini öğrenir
ÖÇ03 İnovatif tekstillere baskı metotlarını öğrenir
ÖÇ04 Fiksaj Yöntem ve Makinalarını öğrenir.
ÖÇ05 Baskı Hataları ve Giderilebilme Yöntemleri hakkında genel bilgi kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tekstil Baskıcılığına giriş, baskıcılığın tarihçesi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Baskı patı, baskı malzemeleri ve yardımcı maddeler hakkında bilgiler Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Uygulama yöntemlerine göre baskı metodları Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Rulo baskı makinaları ve genel özellikleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Rotasyon baskı makinaları ve genel özellikleri, rotasyon şablonlarının hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Filmdruk baskı makinaları, baskı şablonlarının hazırlanması Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Baskı teknolojisinde raport, raport çeşitleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Özel baskı yöntemleri (gofre, vigore vb.) Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Boyalı/baskılı tekstil mamullerinde haslık, haslık değerlendirmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Renk kavramı, Baskı teknolojisinde renk Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Dijital baskı teknolojisi ve prensipleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Süblimasyon baskı teknolojisi, Transfer baskı Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Baskı hataları, giderilme yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Baskı hataları, giderilme yöntemleri-2.bölümü Ders notları ve kaynak kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS