TLS413 Tekstilde Kurutma Tekniği

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS413
Ad Tekstilde Kurutma Tekniği
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FÜSUN DOBA KADEM


Dersin Amacı

ekstil terbiyesinde önemli bir yeri olan kurutma sistem ve makinelerinin tanıtılması, kurutma mekanizmasının teorisi, farklı yapı ve özellikteki tekstil ürünlerinin kurutma-fikse işlemlerinde sistem tercihi ve etkin kurutma için dikkat edilmesi gerekenlerin öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Tekstilde Kurutmanın Önemi ve Amacı, Tekstil malzemelerinde kurutma, Tekstilde Kurutma Uygulamaları ve Yöntemleri. Isı ve kütle transferi. Nemli hava özellikleri. Kurutma Süreçlerini Etkileyen Faktörler. Verimlilik ve Sıcaklık Parametreleri. Kurutma makineleri tanıtımları.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

DOBA KADEM F., DOBA KADEM F., Tekstilde Kurutma Teknolojisi Ders Notları, Çukurova Üniversitesi, 2019

Notlar

Kurutma teknolojisi web adresleri


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil terbiyesinde kurutmanın önemini öğrenir
ÖÇ02 Tekstilde kurutma yöntem ve makinelerini tanır
ÖÇ03 Tekstilde kurutma teorisini anlar,
ÖÇ04 Etkin ve verimli bir kurutma için yapılması gerekenleri öğrenir
ÖÇ05 Farklı yapı ve özellikteki tekstil ürünlerinin kurutma-fikse işlemlerinde sistem tercihi ve etkin kurutma için dikkat edilmesi gerekenleri öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tekstil terbiyesi, sınıflandırılması, kurutmaya giriş ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Ön kurutma yöntem ve makinelerinin tanıtılması ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Esas kurutma, önemi ve kurutma prensipleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Yaş tekstil ürünlerinde kurutma işlem basamakları, kurutma hız - zaman diyagramı dders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Kurutma sistemlerinde enerji kaynakları ve ısı taşıyıcı akışkan çeşitleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Kurutma havası nem özellikleri, kurutmada enerji dengesi ve kurutmaya etki eden çalışma parametrelerinin değerlendirilmesi ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Konveksiyonlu kurutma makineleri, Ramöz kurutma makineleri ve özellikleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Taşıma bantlı kurutucular ve hot-flue kurutma makineleri özellikleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Askılı kurutucular ve delikli tamburlu kurutucular ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Basınçlı kurutucular ve özellikleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kontakt (temasla) kurutma yöntem ve makineleri ve özellikleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Radyasyonla kurutma yöntem ve makineleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Yüksek frekanslı kurutma sistemleri ve özellikleri ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Konu tekrarı ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS