TLS415 Teknik ve Akıllı Tekstiller

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS415
Ad Teknik ve Akıllı Tekstiller
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN


Dersin Amacı

Tekstil endüstrisinde son yıllarda bir hayli önem kazanmış olan teknik ve akıllı tekstiller alanında öğrencinin teknik ve teknolojik bilgi birikimini artırmak bu dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği

Tekstilde bilim, teknoloji, yenilik ve Ar-Ge nin önemi, yeni tekstil döngüsü (YTD) ve tekstilin öncelikli alanları. Teknik tekstillerde içerik ve dizayn fonksiyonları, anahtar uygulama alanları. Teknik tekstillerin tasarım ve üretiminde kullanılan hammaddeler. Teknik tekstillerin tasarım ve üretiminde, Tekstil yüzeylerini Kaplama ve özellikleri, Tekstil Yüzeylerinin (kumaşların) laminasyonu ve özellikleri, Jeotekstiller ve uygulamaları, Tıbbi Tekstiller, Endüstriyel TEkstiller (Lastik ve kord kumaşları ve filtrasyon ekipmanları), Yüzey bazlı teknik tekstiller ve dokusuz yüzeyler, Teknik tekstilerde kalite kontrol.

Dersin Ön Koşulu

Ön Koşul Yok

Kaynaklar

1. O. Babaarslan, Teknik ve Akıllı Tekstiller Ders Notları, ÇÜ. Müh.Fak., Tekstil Mühendisliği Bölümü, 2022, Adana

Notlar

1. A.R. Horrocks & S.C. Anand, Handbook of Technical Textiles, 2000, Woodhead Publishing Ltd and CRC Press LLC, The Textile Institute, England.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Teknik tekstiller hakkında temel mühendislik bilgilerinin kazanımını ifade eder.
ÖÇ02 Teknik tekstil amaçlı kullanılan hammaddeler (lifler) hakkında bilgi sahibi olmayı açıklar.
ÖÇ03 Teknik tekstil materyallerini, ürünlerini ve üretim yöntemlerini ifade eder.
ÖÇ04 Teknik tekstiller ve kullanım alanlarını tanımak, yüksek performanslı lifler, teknik kumaş üretim teknikleri, kaplama, laminasyon ve kompozit malzemeler hakkında bilgiler açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilim, Teknoloji, İnovasyon ve Ar-Ge nin tekstilde yeri ve önemi Referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Yeni Tekstil Döngüsü (YTD) ve tekstilde öncelikli alanlar Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Teknik tekstil kavramı ve tasarım fonksiyonları Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Teknik tekstillerin temel uygulama alanları (12 temel uygulama alanı) Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Teknik tekstiller tasarım ve üretiminde hammadde Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Teknik tekstiller üretimi ve tasarım için fonksiyonlar Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Kaplama tekstil yüzeyleri (kumaşları) ve özellikleri Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
9 Lamine tekstil yüzeyleri (kumaşları) ve özellikleri Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Tıbbi ve hijyenik tekstiller Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Jeotekstiller ve uygulamaları Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Endüstriyel tekstiller (Lastik kord bezleri ve filtrasyon malzemeleri) Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Dokusuz Yüzey esaslı teknik tekstiller Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Teknik tekstillerde kalite kontrol Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Teknik tekstil alanındaki son gelişmeler ve konu tekrarı Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS