TLS417 Tekstil Kompozitleri

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLS417
Ad Tekstil Kompozitleri
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL CEYHUN SABIR


Dersin Amacı

Tekstil Mühendisliği ve kompozit teknolojisi konularını birlikte mühendislik esaslarını kullanarak teknolojik ürün üretebilme becerisini kazandırmaktır

Dersin İçeriği

Tekstil Mühendisliği ve kompozit teknolojisi

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yoktur

Kaynaklar

Öğretim elemanının özgün ders notları

Notlar

1-A.C.Long, Design and Manufacture of Textile Composites, The Textile Instıtute Woodhead Publishing, CRC PRESS, 2005 2-Magdi El Messiry, Natural Fiber Textile Composite Engineering, Apple Academic Press, CRC Press, 2017


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tekstil yapılarını teknik bir mühendislik ürünü olarak gözden geçirir ve tanır
ÖÇ02 Kompozit teknolojisini öğrenir
ÖÇ03 Kompozit üretim yöntemlerini öğrenir
ÖÇ04 Kompozit teknolojisi ile kompozit tekstil yapılarının nasıl oluşturulabileceğini öğrenir
ÖÇ05 Tekstil kompozitlerini tanır ve kullanım alanlarını öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tekstil yapıları Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Tekstil malzemeleri Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Kompozite giriş Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kompozit teknolojisi Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Lif üretim teknolojisi ve kompozit Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 İplik teknolojisi ve kompozit Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Dokuma, örme ve dokusuz yüzeyler ve kompozit Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 2D, 3D tekstil kompozileri Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Nanokompozit tekstilller Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 biyokompozit tekstiller Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Sürdürülebilirlik ve tekstil kompozitleri Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Tekstil kompozitleri ve çevre Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Balistik tekstil kompozitleri Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Tekstil kompozitleri ve kullanım alanlarına yönelik örnekler Ön hazırlık gerekmemektedir Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS